studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli
Rozpocznij studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 691 100 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3200 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 650 zł do 16 11 18
Czas trwania 3 semestry
(realizowane w 1 rok kalendarzowy)
Zakończenie rekrutacji
30 11 2018
II zjazd 
17.11.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się 
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 4 Centrum Bydgoszczy

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej
lub Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika za 2400 zł
lub Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i Personalne za 2600 zł
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 520 zł
Skorzystaj z okazji

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019 r
Czesne: 3 200 zł
Koniec rekrutacji: 1.03.2019 r

O kierunku:

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu zaprasza na studia podyplomowe na  kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa. Studia mają charakter kwalifikacyjny, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne. Absolwent, nauczyciel po zakończeniu studiów uzyskuje uprawnienia do pracy w szkołach publicznych, placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, dawniej przystosowania obronnego czy edukacji obronnej. Dodatkowo słuchacze otrzymują bezpłatny kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli. Zajęcia obywają się w systemie weekendowym, niestacjonarnym. Gwarantujemy najniższe czesne w regionie i brak wpisowego.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Ich celem jest rrzygotowanie merytoryczne i dydaktyczno–pedagogiczne nauczycieli do prowadzenia zajęć z Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Słuchacz otrzymuje również zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Studia obejmują 300 godzin zajęć audytoryjnych i 60 godzin praktyki pedagogicznej w szkole.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty - nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, osoby z długoletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP.

Wybrane zagadnienia progeamowe:

 • Metodyka i dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony
 • Podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Struktura obronności państwa i system obrony cywilnej
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie wojny\
 • Alarmowanie o ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach
 • Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Praktyka pedagogiczna
Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
 • potwierdzenie dokonania I wpłaty w wysokości 700 zł

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2650 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej
  lub Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika za 2400 zł
  lub Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i Personalne za 2600 zł
  lub Kurs Terapii Behawioralnej za 520 zł
  Skorzystaj z okazji

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

O kierunku:

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu zaprasza na studia podyplomowe na  kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa. Studia mają charakter kwalifikacyjny, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne. Absolwent, nauczyciel po zakończeniu studiów uzyskuje uprawnienia do pracy w szkołach publicznych, placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, dawniej przystosowania obronnego czy edukacji obronnej. Dodatkowo słuchacze otrzymują bezpłatny kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli. Zajęcia obywają się w systemie weekendowym, niestacjonarnym. Gwarantujemy najniższe czesne w regionie i brak wpisowego.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Ich celem jest rrzygotowanie merytoryczne i dydaktyczno–pedagogiczne nauczycieli do prowadzenia zajęć z Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Słuchacz otrzymuje również zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Studia obejmują 300 godzin zajęć audytoryjnych i 60 godzin praktyki pedagogicznej w szkole.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty - nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, osoby z długoletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP.

Wybrane zagadnienia progeamowe:

 • Metodyka i dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony
 • Podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Struktura obronności państwa i system obrony cywilnej
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie wojny\
 • Alarmowanie o ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach
 • Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Praktyka pedagogiczna
Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
 • potwierdzenie dokonania I wpłaty w wysokości 700 zł

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2650 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej
  lub Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika za 2400 zł
  lub Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i Personalne za 2600 zł
  lub Kurs Terapii Behawioralnej za 520 zł
  Skorzystaj z okazji

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-pt: 8:00-18:00


sobota: 9:00-14:00

Tel.: 691 100 001 

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.bydgoszcz@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK