studia podyplomowe PEDAGOGICZNE 

Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
 

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3500 do 19 02 19
Czas trwania 2 semestry  
Zakończenie rekrutacji 05 03 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Zjazd i inauguracja 16.03.2019
 
 
Aplikuj teraz
691 100 001 lub online 
a dokumenty donieś później

 
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu + Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie5800 zł
Zyskujesz 600 zł i I semestr nauki
Bonus Specjalny
ważny do 19 02 19
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Oligofrenopedagogika za 2500 zł
lub Pedagogika Specjalna za 2600 zł  
lub Kurs Terapii behawioralnej za 580 zł

Skorzystaj z okazji
691 100 001 lub online 
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu:
Termin: 23.03.2019
C
zesne: 3800 
Koniec rekrutacji: 10.03.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:
• Autyzmem
• zespołem Aspergera
• zespołem Retta
• dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi
•zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami
stereotypowymi
• innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Adresaci:

Studia adresowane są do czynnych nauczycieli, absolwentów szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, absolwentów szkól wyższych medycznych, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum Autyzmu.

Absolwenci:
Uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju i nauczania i oraz rewalidacji dzieci i uczniów z ww. zaburzeniami rozwojowymi. W związku z tym może być zatrudniona na stanowisku:
nauczyciela prowadzącego rewalidację,
• nauczyciela współorganizującego kształcenie,
• nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zespół Reta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne), w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


BANK ZACHODNI WBK 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Diagnoza, terapia.../Bydgoszcz)

Copyright © 2018 Designed By SKK