studia podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Rozpocznij Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 300 zł
Promocja czesnego 2 500 zł i rezerwacja miejsc do 16 11 18
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO drugi kierunek z naszej ofery 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego" za 4 100 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

Adresaci:

posiadają już przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub wczesnoszkolnymi,

- posiadają świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE]

- chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
Studia obejmują 280 godzin audytoryjnych oraz 180 godzin praktyk w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkól podstawowych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

SEMESTR 1:

Psychologiczne podstawy edukacji

Teoretyczne podstawy wychowania

Pedagogika ogólna

Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia

Psychopedagogiczne aspekty rozwoju
i edukacji na danym etapie kształcenia

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela

Komunikacja interpersonalna w edukacji

Praktyczna nauka j. angielskiego – słuchanie i pisanie

Praktyczna nauka j. angielskiego – gramatyka

Praktyczna nauka j. angielskiego – konwersacje

SEMESTR 2:

Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów
w szkole i poza ich terenem

Praca nauczyciela w Przedszkolu i klasach 1-3

Etyka zawodu nauczyciela

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka języka angielskiego w przedszkolu

Dydaktyka języka angielskiego w klasach 1-3

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

System oceniania
w dydaktyce języka angielskiego

Materiały dydaktyczne w nauczaniu j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Metody pracy z dziećmi przedszkolnymi

Metody pracy z uczniami klas 1-3

PRAKTYKA: 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:

- wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;

- wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,

- wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 300 zł
 • Promocja do 16 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

Adresaci:

posiadają już przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub wczesnoszkolnymi,

- posiadają świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE]

- chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
Studia obejmują 280 godzin audytoryjnych oraz 180 godzin praktyk w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkól podstawowych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

SEMESTR 1:

Psychologiczne podstawy edukacji

Teoretyczne podstawy wychowania

Pedagogika ogólna

Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia

Psychopedagogiczne aspekty rozwoju
i edukacji na danym etapie kształcenia

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela

Komunikacja interpersonalna w edukacji

Praktyczna nauka j. angielskiego – słuchanie i pisanie

Praktyczna nauka j. angielskiego – gramatyka

Praktyczna nauka j. angielskiego – konwersacje

SEMESTR 2:

Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów
w szkole i poza ich terenem

Praca nauczyciela w Przedszkolu i klasach 1-3

Etyka zawodu nauczyciela

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka języka angielskiego w przedszkolu

Dydaktyka języka angielskiego w klasach 1-3

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

System oceniania
w dydaktyce języka angielskiego

Materiały dydaktyczne w nauczaniu j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Metody pracy z dziećmi przedszkolnymi

Metody pracy z uczniami klas 1-3

PRAKTYKA: 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:

- wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;

- wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,

- wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 300 zł
 • Promocja do 16 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK