Studia podyplomowe o specjalizacji
TERAPIA ZAJĘCIOWA
Rozpocznij Studia Podyplomowe TERAPIA ZAJĘCIOWA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 200 zł
Promocja czesnego 2 500 zł i zakończenie rekrutacji 16 11 18
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji
30 11 2018

Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe TERAPIA ZAJĘCIOWA drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

a także: 

Kurs języka migowego: 600 zł

Kurs opiekunki dziecięcej: 600 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Cel studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Adresaci:
Studia kierowane są  do szerokiego kręgu odbiorców absolwentów szkół wyższych posiadających minimum dyplom I stopnia - licencjat, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup zawodowych pracujących w obszarach terapii i wsparcia społecznego pragnących nabyć lub poszerzyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.

SEMESTR 1:

Podstawy pedagogiki

Podstawy psychologii

Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy, wspomagające i alternatywne metody komunikacji

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Podstawy logopedii z elementami języka migowego

SEMESTR 2:

Podstawy terapii zajęciowej

Planowanie i organizacja terapii zajęciowej

Prowadzenie terapii zajęciowej

Metodyka pracy terapeuty zajęciowego

Gospodarstwo domowe z higieną żywienia

Obsługa komputera

Prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie

Prace plastyczne, arteterapia

Wyroby z materiałów różnych (drewno, metal, skóra)

Organizacja czasu wolnego, inne zajęcia

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Terapii zajęciowej.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

PROGRAM STUDIÓW:

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Podstawy pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniem, niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi
 • Praktyka terapii zajęciowej
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci,  młodzieży  i osób starszych
 • Pedagogika specjalna zagadnienia podstawowe
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia – techniki plastyczne
 • Zajęcia dramowe i teatralne
 • Gry i zabawy rekreacyjno – relaksacyjne.
 • Tworzenie programów terapeutyczno – edukacyjnych
 • System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
 • Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe TERAPIA ZAJĘCIOWA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Terapia Zajęciowa/Łódź)

Cel Studiów:

Cel studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Adresaci:
Studia kierowane są  do szerokiego kręgu odbiorców absolwentów szkół wyższych posiadających minimum dyplom I stopnia - licencjat, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup zawodowych pracujących w obszarach terapii i wsparcia społecznego pragnących nabyć lub poszerzyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.

SEMESTR 1:

Podstawy pedagogiki

Podstawy psychologii

Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy, wspomagające i alternatywne metody komunikacji

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Podstawy logopedii z elementami języka migowego

SEMESTR 2:

Podstawy terapii zajęciowej

Planowanie i organizacja terapii zajęciowej

Prowadzenie terapii zajęciowej

Metodyka pracy terapeuty zajęciowego

Gospodarstwo domowe z higieną żywienia

Obsługa komputera

Prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie

Prace plastyczne, arteterapia

Wyroby z materiałów różnych (drewno, metal, skóra)

Organizacja czasu wolnego, inne zajęcia

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Terapii zajęciowej.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

PROGRAM STUDIÓW:

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Podstawy pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniem, niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi
 • Praktyka terapii zajęciowej
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci,  młodzieży  i osób starszych
 • Pedagogika specjalna zagadnienia podstawowe
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia – techniki plastyczne
 • Zajęcia dramowe i teatralne
 • Gry i zabawy rekreacyjno – relaksacyjne.
 • Tworzenie programów terapeutyczno – edukacyjnych
 • System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
 • Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe TERAPIA ZAJĘCIOWA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Terapia Zajęciowa/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK