Studia Podyplomowe
SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA
Rozpocznij Studia Podyplomowe SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 600 zł
Promocja czesengo 3 500 zł i rezerwacja miejsc 13 11 18
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji 13 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 13 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Surdopedagogika i Tyflopedagogika" za 5 100 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 3 700 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi tj. zaburzeniami słuchu i wzroku). Absolwent nabędzie umiejętność pisania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej.

W toku studiów realizowana jest praktyka w wymiarze 240 godzin (zegarowych) po 120 godzin pod opieką surdopedagoga i tyflopedagoga.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku i słuchu.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki, diagnozy i terapii.

 

SEMESTR 1:

Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Podstawy pedagogiki specjalnej

Psychopedagogika rodziny

Diagnostyka psychopedagogiczna

Zasady i metody pracy opiekuńczej, wychowawczej i rehabilitacyjnej

Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem

Specyfika pracy ze względu na niepełnosprawność

Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabowidzących

Wady wzroku, utrata wzroku

Metody pracy z opiekuńczo-wychowawczej z osobami z dysfunkcją wzroku

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku

SEMESTR 2:

Anatomia, fizjologia i patologia słuchu

Psychologiczne podstawy rewalidacji niesłyszących i słabosłyszących

Wady słuchu, utrata słuchu

Metody pracy z opiekuńczo-wychowawczej z osobami z dysfunkcją słuchu

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem słuchu

Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym

Specyfika nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju

Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji

Metodyka pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku

PRAKTYKA W ZAKRESIE SURDOPEDAGOGIKI: 120 h

SEMESTR 3:

Dobór pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Nauczanie uczniów ze zdolnością widzenia tekstów czarnodrukowych

Nauczanie uczniów korzystających z pisma Braille’a

Metodyka pracy z uczniami z dysfunkcją słuchu

Dobór pomocy dydaktycznych, znaczenie pomocy wizualnych

Komunikacja językowa: język migowy, mimika twarzy i in.

Nauczanie uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Nauczanie uczniów z zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu

PRAKTYKA W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI: 120 h

 

 

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 13 11 18 3 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 13 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK