Studia Podyplomowe
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA
Rozpocznij Studia Podyplomowe PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 600 zł
Promocja czesengo 3 300 zł i rezerwacja miejsc do 16 11 18
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Socjoterapię i Resocjalizację" za 4 900 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 3 400 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie. Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawnych itp.

W toku studiów odbywają się praktyki w wymiarze 120 godzin (zegarowych) po 60 godzin praktyki socjoterapeutycznej i praktyki resocjalizacyjnej.

Adresaci:
Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

SEMESTR 1:

Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy resocjalizacyjnej i socjoterapii

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Podstawy pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej

Psychopedagogika rodziny

Diagnostyka psychopedagogiczna

Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środow. otwartym

Readaptacja społeczna

Profilaktyka i terapia uzależnień

SEMESTR 2:

Dydaktyka specjalna

Metodyka pracy socjoterapeutycznej

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji

Ewaluacja procesu wychowania resocjalizacji i socjoterapii

SEMESTR 3:

Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

Zasady i metody pracy opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem

Specyfika pracy ze względu na niepełnosprawność

Wybrane zagadnienia patologii społecznych

Negocjacje i mediacje

PRAKTYKA: 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 600 zł
 • Promocja do 16 11 18 3 300 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK