Studia podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO / WŁOSKIEGO / HISZPAŃSKIEGO
Rozpocznij Studia Podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO / WŁOSKIEGO / HISZPAŃSKIEGO już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych: 4 400 zł
Promocja czesnego 3 500 zł do 16 11 18
Czas trwania: 3 semestry 
Zakończenie rekrutacji:
30 11 2018
Pierwszy zjazd: 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczno-Metodyczne (...) 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

a także:

Kurs Metody komunikacji interpersonalnej z rodzicami 300 zł

Kurs Badania dojrzałości szkolnej dziecka 510 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2018r.
Czesne: 3 900 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2018r.

Cel Studiów:

Celem studiów przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania danego języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego,
z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania danego języka we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Adresaci:
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania danego języka w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach

Wykładowcy:

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania danego języka, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych.

Zapewniają bardzo dobre przygotowanie praktyczne i przygotowanie do pracy w zawodzie.

.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego, dyplom ukończenia kursu lub studiów podyplomowych - kwalifikacje pedagogiczne)
 • dowód osobisty - do wglądu
 • certyfikat potwierdzający znajomość danego języka na poziomie min B2.
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 4 400 zł
 • Promocja do 16 11 18 3 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczno-Metodyczne (...) drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Przygotowanie Pedagogiczno-Metodyczne (...)/Łódź)

Cel Studiów:

Celem studiów przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania danego języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego,
z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania danego języka we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Adresaci:
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania danego języka w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach

Wykładowcy:

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania danego języka, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych.

Zapewniają bardzo dobre przygotowanie praktyczne i przygotowanie do pracy w zawodzie.

.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego, dyplom ukończenia kursu lub studiów podyplomowych - kwalifikacje pedagogiczne)
 • dowód osobisty - do wglądu
 • certyfikat potwierdzający znajomość danego języka na poziomie min B2.
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 4100 zł
 • Promocja do 07 09 18 3500 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 07 09 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO / WŁOSKIEGO / HISZPAŃSKIEGO drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK