Studia podyplomowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Rozpocznij Studia Podyplomowe PEDAGOGIKA SPECJALNA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 300 zł
Promocja czesnego 2 500 zł i rezerwacja miejsc do 20 11 18

Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji
04 12 2018

Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
PEDAGOGIKA SPECJALNA drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Pedagogikę Specjalną" za 4 100 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

a także:

Kurs Psychorysunek i bajka w terapii dzieci: 190 zł

Kurs Wychowawca Kolonijny: 300 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Studia na kierunku Pedagogika Specjalna przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym  w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015r., § 7. 

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy  do pracy w charakterze  pedagoga specjalnego w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi, przedszkolna integracyjne, szkoły ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi itp.

Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie ale nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

SEMESTR 1:

Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Podstawy resocjalizacji
Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
Podstawy pedagogiki terapeutycznej
Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
Metody pracy z uczniem  zdolnym

 

SEMESTR 2:

Praca z uczeniem ze spektrum autyzmu
Dydaktyka specjalna
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchową
Wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną
Wspomaganie i rewalidacja osób z dysfunkcją ruchu
Praktyka zawodowa - 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pedagogiki Specjalnej.

Absolwenci:

Absolwenci po zakończeniu otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011r., potwierdzające uzyskanie kwalifikacje.

Po ukończeniu Studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki Specjalnej absolwent potrafi:

 • udzielać pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • dokonywać diagnozy funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością
 • dokonywać wyboru procedury osiągania celów edukacyjno-rewalidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  doboru metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego,
 • prowadzić zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • pracować z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zastosowaniem metod, technik środków oraz form dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów
 • dokonywać wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prowadzić pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 300 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe PEDAGOGIKI SPECJALNEJ drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER 61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Pedagogika Specjalna/Łódź)

Cel Studiów:

Studia na kierunku Pedagogika Specjalna przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym  w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015r., § 7. 

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy  do pracy w charakterze  pedagoga specjalnego w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi, przedszkolna integracyjne, szkoły ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi itp.

Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie ale nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

SEMESTR 1:

Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Podstawy resocjalizacji
Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
Podstawy pedagogiki terapeutycznej
Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
Metody pracy z uczniem  zdolnym

 

SEMESTR 2:

Praca z uczeniem ze spektrum autyzmu
Dydaktyka specjalna
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchową
Wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną
Wspomaganie i rewalidacja osób z dysfunkcją ruchu
Praktyka zawodowa - 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pedagogiki Specjalnej.

Absolwenci:

Absolwenci po zakończeniu otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011r., potwierdzające uzyskanie kwalifikacje.

Po ukończeniu Studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki Specjalnej absolwent potrafi:

 • udzielać pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • dokonywać diagnozy funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością
 • dokonywać wyboru procedury osiągania celów edukacyjno-rewalidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  doboru metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego,
 • prowadzić zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • pracować z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zastosowaniem metod, technik środków oraz form dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów
 • dokonywać wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prowadzić pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 300 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe PEDAGOGIKI SPECJALNEJ drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER 61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Pedagogika Specjalna/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK