SPECJALIZACJA ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Specjalistyczne szkolenie realizowane przy współpracy z Olsztyńską Szkołą Biznesu i Instytutem Polityki Społecznej, na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.09.2013 (DPS-VI-5111-6484-57-MJ/13(6))

Rozpocznij Specjalizacje Organizacja pomocy społecznej już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
 

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt specjalizacji 3500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 01 03 2024
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 15 03 2024 Dołącz jeszcze do tej grupy-2 ostatnie wolne miejsca
Planowany zjazd i inauguracja 14.09.2019
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Bonus Specjalny
ważny do 01 03 2024
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej  
Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Specjalizacji Organizacja pomocy społecznej:
Termin: 23.11.2019
Czesne:
3400 zł
Rekrutacja do: 20.11.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej. Bydgoszcz Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej. Bydgoszcz Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz.

Liczba realizowanych godzin: 265

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela)

Harmonogram zjazdów:

01-02.06.2019

15-16.06.2019

29-30.06.2019

13-14.07.2019

24-25.08.2019

31.08-01.09.2019

07-08.09.2019

21-22.09.2019

05-06.10.2019

19-20.10.2019

16-17.11.2019

Cel studiów:

Przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej
Pogłębienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej lub kandydatów do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu założeń i problemów polityki społecznej, instytucjonalnych, w tym finansowych podstaw pomocy społecznej.

Adresaci:

Specjalizacja kierowana jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania placówkami pomocy społecznej. Absolwenci specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej upoważnieni są do obejmownaia i piastowania stanowisk kierowniczych w instytucjach pomocy społecznej.

Adresatami są: pracownicy socjalni, liderzy organizacji pozarządowych, kadra kierownicza instytucji pomocy społecznej tj. Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. Specjalizacja przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich chcących pogłębić swoje kwalifikacje.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Organizacji opieki społecznej i pracy socjalnej

Absolwenci:

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną dotyczącą organizowania i funkcjonowania pomocy społecznej. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na kierowa-nie instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc społeczną, tworzenie programów pomocy socjalnej dla różnych grup podmiotów, postępowanie z osobami objętymi pomocą społeczną i rozwiązywania ich problemów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy spo-łecznej określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004.

Wymagane dokumenty: 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, studia podyplomowe i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej/Bydgoszcz)

Copyright © 2018 Designed By SKK