Studia Podyplomowe Pedagogiczne
NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
Rozpocznij Studia Podyplomowe NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 200 zł
Promocja czesnego 2 800 zł i zapisy do 20 11 18

Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji
04 12 2018

Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe Nauczanie Plastyki i Techniki (...) 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Naucznie Plastyki i Techniki (...)" za 4 400 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

a także:

Kurs Psychorysunek i bajka w terapii dzieci 190 zł

Kurs Emisja głosu 170 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności  w zakresie nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają niezbędną wiedzę, która pozwoli w atrakcyjny sposób wprowadzić dzieci i młodzież w  świat sztuki i techniki oraz wyzwolić u nich ekspresję twórczą.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.) oraz podstawową wiedzę i umiejętności kierunkowe.   

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 120 godzin praktyk.

 

SEMESTR 1:

Psychologia osiągnięć
Wstęp do wiedzy z historii sztuki, architektury i designu
Zarys historii sztuki współczesnej wraz z elementami filozofii
Podstawy malarstwa i rysunku
Wprowadzenie do rzeźby
Kompozycja i zasady perspektywy
Wprowadzenie do projektowania graficznego
Wprowadzenie do projektowania architektonicznego
Zajęcia warsztatowe - techniki poznawcze
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Wprowadzenie do budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki oraz oświetlenia

 

SEMESTR 2:

Wstęp do wzornictwa przemysłowego, maszyn i wystawiennictwa
Dokumnetacja architektoniczna i projektowanie
Wstęp do dydaktyki szczegółowej nauczania plastyki i techniki
Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej
Metodyka nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej
Technologie informacyjne i multimedia w sztuce i dydaktyce
Zajęcia terenowe - współczesne wydarzenia kulturalne
Praktyka - PLASTYKA w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

 

SEMESTR 3:

Metodyka nauczania techniki 
Metodyka nauczania wychowania komunikacyjnego
Planowanie pracy i ocenianie w nauczaniu plastyki i techniki
Praca z uczniem uzdolnionym
Emisja głosu z elemantami retoryki
Podstawy rysunku technicznego
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Praktyka - TECHNIKA w szkole podstawowej

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. 

Studia podyplomowe przygotowują do plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej [II i III etap edukacyjny] oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.

Słuchacze z dyplomem licencjata otrzymują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, a słuchacze studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich otrzymują kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół na wszystkich poziomach. 

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 200 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Nauczanie Plastyki i Techniki (...) drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Nauczanie Plastyki i Techniki/Łódź)

Cel Studiów:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności  w zakresie nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają niezbędną wiedzę, która pozwoli w atrakcyjny sposób wprowadzić dzieci i młodzież w  świat sztuki i techniki oraz wyzwolić u nich ekspresję twórczą.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.) oraz podstawową wiedzę i umiejętności kierunkowe.   

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 120 godzin praktyk.

 

SEMESTR 1:

Psychologia osiągnięć
Wstęp do wiedzy z historii sztuki, architektury i designu
Zarys historii sztuki współczesnej wraz z elementami filozofii
Podstawy malarstwa i rysunku
Wprowadzenie do rzeźby
Kompozycja i zasady perspektywy
Wprowadzenie do projektowania graficznego
Wprowadzenie do projektowania architektonicznego
Zajęcia warsztatowe - techniki poznawcze
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Wprowadzenie do budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki oraz oświetlenia

 

SEMESTR 2:

Wstęp do wzornictwa przemysłowego, maszyn i wystawiennictwa
Dokumnetacja architektoniczna i projektowanie
Wstęp do dydaktyki szczegółowej nauczania plastyki i techniki
Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej
Metodyka nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej
Technologie informacyjne i multimedia w sztuce i dydaktyce
Zajęcia terenowe - współczesne wydarzenia kulturalne
Praktyka - PLASTYKA w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

 

SEMESTR 3:

Metodyka nauczania techniki 
Metodyka nauczania wychowania komunikacyjnego
Planowanie pracy i ocenianie w nauczaniu plastyki i techniki
Praca z uczniem uzdolnionym
Emisja głosu z elemantami retoryki
Podstawy rysunku technicznego
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Praktyka - TECHNIKA w szkole podstawowej

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. 

Studia podyplomowe przygotowują do plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej [II i III etap edukacyjny] oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.

Słuchacze z dyplomem licencjata otrzymują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, a słuchacze studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich otrzymują kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół na wszystkich poziomach. 

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 200 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Nauczanie Plastyki i Techniki (...) drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Nauczanie Plastyki i Techniki/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK