Studia Podyplomowe
LOGOPEDIA
Rozpocznij Studia Podyplomowe LOGOPEDIA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 5 500 zł
Promocja czesnego 4 450 zł i rezerwacja miejsc do 13 11 18
Czas trwania 4 semestry 
Zakończenie rekrutacji 13 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 13 11 18 
Zapisując się na Studia Podyplomowe LOGOPEDIA drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Logopedia" za 6 050 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 4 700 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Adresaci:
Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

SEMESTR 1:

Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu, głosu i mowy
Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
Fonetyka i fonologia języka polskiego
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
Kultura żywego słowa z elementami ortodoncji
Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
Podstawy foniatrii
Wprowadzenie do logopedii

 

SEMESTR 2:

Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalli
Emisja i higiena głosu
Afazja - diagnoza i terapia
Morfologia, składnia, semantyka języka polskiego
Specyficzne trudności w uczeniu się
Warsztat pracy logopedy
Podstawy psycholingwistyki
Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy

 

SEMESTR 3:

Audiologia pedagogiczna
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Logorytmika
Metodyka pracy logopedycznej
Oligofrenologopedia
Surdologopedia
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Praktyka logopedyczna: 60 h

 

SEMESTR 4:

Etyka zawodu logopedy
Niepłynność mowy i jąkanie - diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy u osób psychicznie chorych
Podstawy neurologopedii
Autyzm, mutyzm - elementy diagnozy i terapia
Profilaktyka logopedyczna
Psychiartria i neurologia dziecięca
Pomoce mulimedialne w pracy logopedy
Praktyka logopedyczna: 60 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 100 godzin praktyk.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 5 500 zł
 • Promocja do 13 11 18 4 450 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 13 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe LOGOPEDIA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Cel Studiów:

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Adresaci:
Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

SEMESTR 1:

Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu, głosu i mowy
Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
Fonetyka i fonologia języka polskiego
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
Kultura żywego słowa z elementami ortodoncji
Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
Podstawy foniatrii
Wprowadzenie do logopedii

SEMESTR 2:

Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalli
Emisja i higiena głosu
Afazja - diagnoza i terapia
Morfologia, składnia, semantyka języka polskiego
Specyficzne trudności w uczeniu się
Warsztat pracy logopedy
Podstawy psycholingwistyki
Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy

SEMESTR 3:

Audiologia pedagogiczna
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Logorytmika
Metodyka pracy logopedycznej
Oligofrenologopedia
Surdologopedia
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Praktyka logopedyczna: 60 h

SEMESTR 4:

Etyka zawodu logopedy
Niepłynność mowy i jąkanie - diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy u osób psychicznie chorych
Podstawy neurologopedii
Autyzm, mutyzm - elementy diagnozy i terapia
Profilaktyka logopedyczna
Psychiartria i neurologia dziecięca
Pomoce mulimedialne w pracy logopedy
Praktyka logopedyczna: 60 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 100 godzin praktyk.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 5 500 zł
 • Promocja do 13 11 18 4 450 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 13 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe LOGOPEDIA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK