Studia Podyplomowe
KARDY I PRAWO PRACY W PRAWIE I W PRAKTYCE
Rozpocznij Studia Podyplomowe KARDY I PRAWO PRACY W PRAWIE I W PRAKTYCE już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 500 zł
Promocja czesnego 2 700 zł i rezerwacja miejsc do 16 11 18
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe KARDY I PRAWO PRACY W PRAWIE I W PRAKTYCE drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.)   

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując  absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.

Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie  zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

Adresaci:
Słuchaczami studiów mogą zostać wszystkie osoby, które nie miały wcześniej styczności z tematyką kadr i płac oraz te, których doświadczenie w tym obszarze jest niewielkie, a także profesjonaliści, dla których ważny jest stały rozwój zawodowy.

SEMESTR 1:

Źródła prawa pracy - w tym zakładowe (zarządzenia i regulaminy)
Nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy
Zasady rekrutacji i selekcji pracowników
Czas pracy w świetle Kodeksu Pracy oraz innych Ustaw
Układanie harmonogramu czasu pracy w różnych systemach czasu pracy; Przeliczanie wymiaru czasu w rożnych systemach czasu pracy - godziny nadliczbowe
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, udzielanie zwolnień od pracy
Urlopy płatne i bezpłatne (wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze, zdrowotne…)
Prowadzenie dokumentacji kadrowej (w sprawach związanych z zatrudnienieniem)
Prawo z zakresu BHP, wymogi formalne i dokumentacja)
Etyka zawodowa i odpowiedziałność pracownika (porządkowa, zawodowa, dyscyplinarna, karna)
Ochrona pracy (kobiet, młodocianych)
Ochrona danych osobowych pracowników (obowiązki administratora [ABI - IOD])
Mobbing, dyskryminacja pracowników i inne patologie środowiska pracy
Kodeks cywilny - zatrudnianie na podstawie umów cyliwnoprawnych

 

SEMESTR 2:

Składniki wynagrodzeń oraz obciążenia i świadczenia ze stosunku pracy i innych form zatrudnienia
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne
Ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
PFRON
Świadczenia emerytalno-rentowe
Rozliczanie czasu pracy
Systemy wynagrodzeń
Płace i ewidencja księgowa, lista płac
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Obsługa informatyczna płac

Wykładowcy:
Zajęcie na Studiach podyplomowych Kadry i prawo pracy dla początkujących prowadzą doświadczeni praktycy w tym m.in. księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, a także specjaliści z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków, zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwenci:
 • prowadzić kompleksową dokumentację kadrową i podatkową,
 • przestrzegać w praktyce zasady prawa pracy, z naciskiem na obszar zatrudnienia (w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wynagrodzenia, rozliczenia świadczeń pracowniczych),
 • działać na samodzielnym stanowisku w działach kadrowo-płacowych.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 500 zł
 • Promocja do 16 11 18 2 700 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe KARDY I PRAWO PRACY W PRAWIE I W PRAKTYCE drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK