Studia Podyplomowe
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Rozpocznij Studia Podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 900 zł
Promocja czesnego 3 200 zł i rezerwacja miejsc do 16 11 18
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.)   

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 3 500 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji.  Zdobycie wiedzy oraz  umiejętności w zakresie problematyki funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych.

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe, chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.  Osoby zatrudnione lub zamierzające podjąć pracę w administracji publicznej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, sądach, instytucjach i przedsiębiorstwach.

SEMESTR 1:

Podstawy prawne ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych – pozycja prawna

Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa danych osobowych

Rola i zadania Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w świetle prawa do prywatności

Przepisy RODO w aspekcie transferu danych do państw trzecich

Sankcje i odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych wg RODO

Ochrona danych osobowych w przepisach szczególnych po maju 2018 r.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IOD w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27002:2017

Metodyka oceny efektywności materiału audytowego, analizy przypadku, wnioski z raportu audytowego

SEMESTR 2:

Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne

Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych

Dokumentacja Inspektora Ochrony Danych

Rola i zadania  Inspektora Ochrony Danych

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 16 11 18 3 200 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Cel Studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji.  Zdobycie wiedzy oraz  umiejętności w zakresie problematyki funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych.

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe, chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.  Osoby zatrudnione lub zamierzające podjąć pracę w administracji publicznej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, sądach, instytucjach i przedsiębiorstwach.

SEMESTR 1:

Podstawy prawne ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych – pozycja prawna

Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa danych osobowych

Rola i zadania Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w świetle prawa do prywatności

Przepisy RODO w aspekcie transferu danych do państw trzecich

Sankcje i odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych wg RODO

Ochrona danych osobowych w przepisach szczególnych po maju 2018 r.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IOD w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27002:2017

Metodyka oceny efektywności materiału audytowego, analizy przypadku, wnioski z raportu audytowego

SEMESTR 2:

Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne

Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych

Dokumentacja Inspektora Ochrony Danych

Rola i zadania  Inspektora Ochrony Danych

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 16 11 18 3 200 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK