Studia Podyplomowe
ETYKA DLA NAUCZYCIELI
Rozpocznij Studia Podyplomowe ETYKA DLA NAUCZYCIELI już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 400 zł
Promocja czesnego 2 800 zł i rezerwacja miejsc do 20 11 18
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji
04 12 2018

Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
ETYKA DLA NAUCZYCIELI drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.)

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Etykę dla Nauczycieli" za 4 400 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

a także:

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli do prowadzenia zajęc z Pierwszej Pomocy: 500 zł

Kurs Wychowawca Kolonijny: 300 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Celem studiów jest zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu Etyka. Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem I lub II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.01.2012 r. wyposażają absolwentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z etyki.

SEMESTR 1:

Podstawy filozofii

Wstęp do etyki ogólnej

Historia doktryn etycznych

Współczesne nurty w etyce

Podstawy bioetyki

Elementy logiki

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

Psychologiczne koncepcje człowieka

 

SEMESTR 2:

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej

Interpretacja i analiza tekstów źródłowych

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Warsztat dydaktyczny nauczyciela etyki

Antropologia filozoficzna a etyka

Myślenie krytyczne

 

SEMESTR 3:

Dydaktyka etyki w szkole ponadpodstawowej

Matematyka w etyce

Trening antydyskryminacyjny

Metodyka etyki środowiskowej

Drama w dydaktyce etyki i filozofii

Etyka nowych mediów

Prawa dziecka

PRAKTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ: 60 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, osoby z długoletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie filozofii i etyki.

Absolwenci:

1. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

2. Dzięki zajęciom student nabywa umiejętności krytycznego, logicznego i twórczego myślenia, poprawnego wnioskowania, rozumienia i interpretowania tekstów fachowych oraz projektowania programów nauczania przedmiotu.

Studia, wyposażające absolwenta w niezbędną wiedzę,  umiejętności i kompetencje, obejmują przygotowanie merytoryczne w zakresie etyki oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej 
w zakresie przedmiotu etyka i przygotowanie praktyczne w zakresie przedmiotu etyka uprawniające do prowadzenia lekcji z etyki na I, II, III i IV etapie kształcenia.

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 400 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe ETYKA DLA NAUCZYCIELI drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Etyka dla Nauczycieli/Łódź)

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Celem studiów jest zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu Etyka. Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem I lub II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.01.2012 r. wyposażają absolwentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z etyki.

SEMESTR 1:

Podstawy filozofii

Wstęp do etyki ogólnej

Historia doktryn etycznych

Współczesne nurty w etyce

Podstawy bioetyki

Elementy logiki

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

Psychologiczne koncepcje człowieka

 

SEMESTR 2:

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej

Interpretacja i analiza tekstów źródłowych

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Warsztat dydaktyczny nauczyciela etyki

Antropologia filozoficzna a etyka

Myślenie krytyczne

 

SEMESTR 3:

Dydaktyka etyki w szkole ponadpodstawowej

Matematyka w etyce

Trening antydyskryminacyjny

Metodyka etyki środowiskowej

Drama w dydaktyce etyki i filozofii

Etyka nowych mediów

Prawa dziecka

PRAKTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ: 60 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, osoby z długoletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie filozofii i etyki.

Absolwenci:

1. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

2. Dzięki zajęciom student nabywa umiejętności krytycznego, logicznego i twórczego myślenia, poprawnego wnioskowania, rozumienia i interpretowania tekstów fachowych oraz projektowania programów nauczania przedmiotu.

Studia, wyposażające absolwenta w niezbędną wiedzę,  umiejętności i kompetencje, obejmują przygotowanie merytoryczne w zakresie etyki oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej 
w zakresie przedmiotu etyka i przygotowanie praktyczne w zakresie przedmiotu etyka uprawniające do prowadzenia lekcji z etyki na I, II, III i IV etapie kształcenia.

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 400 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe ETYKA DLA NAUCZYCIELI drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Etyka dla Nauczycieli/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK