Studia Podyplomowe
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Rozpocznij Studia Podyplomowe EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 800 zł
Promocja czesnego 3 100 zł i rezerwacja miejsc do 20 11 18
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji 20 11 18
Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną z Językiem Angielskim" za 4 700 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

 a także:

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z Pierwszej Pomocy: 500 zł

Kurs Badanie dojrzałości szkolnej dziecka: 510 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 3 700 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest zdobycie przez przyszłym nauczycieli wychowania przedszkolnego wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki. Absolwenci nabędą również kwalifikacje do nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym. 

Studia obejmują 280 godzin zajęć audytoryjnych i 150 godzin praktyki pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych.

Adresaci:

Osoby z wyższym wykształceniem I i II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunków pedagogicznych a także osoby chcące zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Absolwenci uzyskają kwalifikacje zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA!!! Warunkiem uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego jest posiadanie świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE].

 

SEMESTR 1:

Pedagogiczne podstawy wczesnej edukacji

Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy

Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, szkole i poza ich terenem

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

Praca opiekuńcza nauczyciela w przedszkolu

Edukacja ruchowa i zabawy wieku dziecięcego

Warsztat pracy nauczyciela przedszkola

Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

Integracja w nauczaniu

SEMESTR 2:

Metodyka i projektowanie edukacji polonistycznej

Metodyka i projektowanie edukacji matematycznej

Metodyka i projektowanie edukacji przyrodniczej

Metodyka i projektowanie edukacji plastycznej

Metodyka i projektowanie edukacji muzycznej

Metodyka i projektowanie edukacji technicznej

Zajęcia dramowe i teatralne

Środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej, programy i podręczniki w klasach 1-3

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

Komputer w edukacji zintegrowanej

SEMESTR 3:

Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci

Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego

Piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego

Techniki plastycznej w nauczaniu języka angielskiego

Storytelling w nauczaniu języka angielskiego

Techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego

Fonetyka praktyczna języka angielskiego

Zintegrowane sprawności językowych (mówienie i rozumienie ze słuchu)

Lektorat z języka angielskiego

PRAKTYKA: 180 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 800 zł
 • Promocja do 20 11 18 3 100 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest zdobycie przez przyszłym nauczycieli wychowania przedszkolnego wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki. Absolwenci nabędą również kwalifikacje do nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym. 

Studia obejmują 280 godzin zajęć audytoryjnych i 150 godzin praktyki pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych.

Adresaci:

Osoby z wyższym wykształceniem I i II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunków pedagogicznych a także osoby chcące zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Absolwenci uzyskają kwalifikacje zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA!!! Warunkiem uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego jest posiadanie świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE].

 

SEMESTR 1:

Pedagogiczne podstawy wczesnej edukacji

Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy

Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, szkole i poza ich terenem

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

Praca opiekuńcza nauczyciela w przedszkolu

Edukacja ruchowa i zabawy wieku dziecięcego

Warsztat pracy nauczyciela przedszkola

Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

Integracja w nauczaniu

SEMESTR 2:

Metodyka i projektowanie edukacji polonistycznej

Metodyka i projektowanie edukacji matematycznej

Metodyka i projektowanie edukacji przyrodniczej

Metodyka i projektowanie edukacji plastycznej

Metodyka i projektowanie edukacji muzycznej

Metodyka i projektowanie edukacji technicznej

Zajęcia dramowe i teatralne

Środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej, programy i podręczniki w klasach 1-3

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

Komputer w edukacji zintegrowanej

SEMESTR 3:

Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci

Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego

Piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego

Techniki plastycznej w nauczaniu języka angielskiego

Storytelling w nauczaniu języka angielskiego

Techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego

Fonetyka praktyczna języka angielskiego

Zintegrowane sprawności językowych (mówienie i rozumienie ze słuchu)

Lektorat z języka angielskiego

PRAKTYKA: 180 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 800 zł
 • Promocja do 20 11 18 3 100 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK