Studia Podyplomowe
EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
Rozpocznij Studia Podyplomowe EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 800 zł
Promocja czesnego 3 200 zł i rezerwacja miejsc do 16 11 18
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!)
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 27.10.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.)   

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Edukację Integracyjną i Włączającą" za 4 800 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 3 500 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienia teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Studia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowania społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałów oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

W toku studiów odbywają się praktyki w wymiarze 120 godzin (zegarowych).

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

SEMESTR 1:

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

Pedagogika specjalna

Diagnoza psychologiczna i pedagog. ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb

Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach, w tym zdolnemu

Tyflopedagogika

Surdopedagogika

Terapia pedagogiczna

Pedagogika terapeutyczna

Resocjalizacja i socjoterapia

SEMESTR 2:

Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konstruowanie indywidualnych programów

Kompetencje pedagoga specjalnego

Edukacja integracyjna i włączająca

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

SEMESTR 3:

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej
z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niewidomym  i słabowidzącym

Metodyka pracy z uczniem  niesłyszącym  i słabosłyszącego

Metodyka pracy z uczniem  zagrożonym
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem

Podstawy języka migowego i alfabetu Lorma

PRAKTYKI W PRZEDSZKOLU: 60 h

PRAKTYKI W SZKOLE: 60 h

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 800 zł
 • Promocja do 16 11 18 3 200 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Cel Studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienia teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Studia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowania społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałów oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

W toku studiów odbywają się praktyki w wymiarze 120 godzin (zegarowych).

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

SEMESTR 1:

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

Pedagogika specjalna

Diagnoza psychologiczna i pedagog. ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb

Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach, w tym zdolnemu

Tyflopedagogika

Surdopedagogika

Terapia pedagogiczna

Pedagogika terapeutyczna

Resocjalizacja i socjoterapia

SEMESTR 2:

Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konstruowanie indywidualnych programów

Kompetencje pedagoga specjalnego

Edukacja integracyjna i włączająca

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

SEMESTR 3:

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej
z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niewidomym  i słabowidzącym

Metodyka pracy z uczniem  niesłyszącym  i słabosłyszącego

Metodyka pracy z uczniem  zagrożonym
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem

Podstawy języka migowego i alfabetu Lorma

PRAKTYKI W PRZEDSZKOLU: 60 h

PRAKTYKI W SZKOLE: 60 h

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 800 zł
 • Promocja do 16 11 18 3 200 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK