Studia Podyplomowe
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI
Rozpocznij Studia Podyplomowe EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 2 900 zł
Promocja czesnego 2 500 zł i rezerwacja miejsc do 20 11 18
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji 20 11 18
Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Edukację dla Bezpieczeństwa (...)" za 4 100 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

a także:

Kurs Badanie dojrzałości szkolnej dziecka: 510 zł

Zaburzenia zachowania. Nerwice dziecięce: 100 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019r.
Czesne: 2 800 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Absolwenci mogą podjąć także prace w rządowych i pozarządowych instytucjach ochrony ludności, zarządzania kryzysowego itp. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Słuchacz otrzymuje również zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Adresaci:
Osoby z wyższym wykształceniem I i II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunków pedagogicznych a także osoby chcące zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole na II, III i IV etapie kształcenia.

SEMESTR 1:

Alarmowanie i ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach

Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej - podstawy bezpieczeństwa państwa

Struktura obronności państwa i system obrony cywilnej

Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju

Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie wojny

Podstawy zarządzania kryzysowego

SEMESTR 2:

Podstawy dydaktyki

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

Podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole

SEMESTR 3:

Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji w sieci

Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach

Międzynarodowe prawo humanitarne

Pierwsza pomoc przedlekarska

PRAKTYKA W SZKOLE: 60 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, osoby z długoletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 2900 zł
 • Promocja do 20 11 18 2500 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18 :
  Zapisując się na Studia PodyplomoweEDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Cel Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Absolwenci mogą podjąć także prace w rządowych i pozarządowych instytucjach ochrony ludności, zarządzania kryzysowego itp. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Słuchacz otrzymuje również zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Adresaci:
Osoby z wyższym wykształceniem I i II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunków pedagogicznych a także osoby chcące zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole na II, III i IV etapie kształcenia.

SEMESTR 1:

Alarmowanie i ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach

Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej - podstawy bezpieczeństwa państwa

Struktura obronności państwa i system obrony cywilnej

Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju

Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie wojny

Podstawy zarządzania kryzysowego

SEMESTR 2:

Podstawy dydaktyki

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

Podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole

SEMESTR 3:

Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji w sieci

Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach

Międzynarodowe prawo humanitarne

Pierwsza pomoc przedlekarska

PRAKTYKA W SZKOLE: 60 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, osoby z długoletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 2 900 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18 :
  Zapisując się na Studia PodyplomoweEDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK