Studia Podyplomowe Pedagogiczne
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
Rozpocznij Studia Podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później.

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 600 zł
Promocja czesnego 2 800 zł do 20 11 18

Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!!!)
Zakończenie rekrutacji
04 12 2018

Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

PROMOCJA DLA OSÓB BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Diagnozę i Terapię Pedagogiczną" za 4 400 zł.

Oszczędzasz I semestr nauki i 500 zł!!! 

a także:

Kurs Zaburzenia zachowania. Nerwice dziecięce: 100 zł

Kurs Wychowawca Kolonijny: 300 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 500 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, możliwość prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno z dziećmi jak i młodzieżą  mającą trudności w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, czy mającymi trudność w funkcjonowaniu społecznym.

Adresaci:
Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, psycholodzy szkolni,  osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy innych placówkach edukacyjnych, a także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

SEMESTR 1:

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Psychologia rozwojowa i kliniczna
Pedagogika specjalna
Podstawy terapii pedagogicznej i organizacja pracy diagnostycznej
Elementy logopedii
Komunikacja w relacjach z dzieckiem i rodziną
Diagnoza warunków rozwoju dziecka w rodzinie
Diagnoza rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej
Diagnoza rozwoju i sytuacji szkolnej ucznia

 

SEMESTR 2:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim
Terapia ruchowa
Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, niedowidzących i niedosłyszących
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży
Praca z dzieckiem z zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi

 

SEMESTR 3:

Metodyka zajęć wyrównawczych
Praca terapeutyczna z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
Metoda Dobrego Startu
Alternatywne metody pracy terapeutycznej (muzykoterapia, artreterapia, teatroterapia, bajkoterapia)
Programy pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce
Kostruowanie programów terapii dzieci niedostosowanych społecznie
Praktyka dydaktyczna: 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki, diagnozy i terapii.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

SEMESTR I:

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Psychologia rozwojowa i kliniczna

Pedagogika specjalna

Podstawy terapii pedagogicznej i organizacja pracy diagnostycznej

Elementy logopedii

Komunikacja w relacjach z dzieckiem i rodziną

Diagnoza warunków rozwoju dziecka w rodzinie

Diagnoza rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej

Diagnoza rozwoju i sytuacji szkolnej ucznia

SEMESTR II:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim

Terapia ruchowa

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, niedowidzących i niedosłyszących

Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży

Praca z dzieckiem z zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi

SEMESTR III:

Metodyka zajęć wyrównawczych

Praca terapeutyczna z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

Metoda Dobrego Startu

Alternatywne metody pracy terapeutycznej (muzykoterapia, arteterapia, teatroterapia, bajkoterapia)

Programy pracy z ucz. ze specyficznymi trudnościami w nauce

Konstruowanie programów terapii dzieci niedostosowanych społecznie

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 600 zł
 • Promocja do 07 09 18 2800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18
  Zapisując się na Studia Podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Diagnoza i Terapia Pedagogiczna/Łódź)

Cel Studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, możliwość prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno z dziećmi jak i młodzieżą  mającą trudności w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, czy mającymi trudność w funkcjonowaniu społecznym.

Adresaci:
Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, psycholodzy szkolni,  osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy innych placówkach edukacyjnych, a także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

SEMESTR 1:

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Psychologia rozwojowa i kliniczna
Pedagogika specjalna
Podstawy terapii pedagogicznej i organizacja pracy diagnostycznej
Elementy logopedii
Komunikacja w relacjach z dzieckiem i rodziną
Diagnoza warunków rozwoju dziecka w rodzinie
Diagnoza rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej
Diagnoza rozwoju i sytuacji szkolnej ucznia

 

SEMESTR 2:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim
Terapia ruchowa
Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, niedowidzących i niedosłyszących
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży
Praca z dzieckiem z zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi

 

SEMESTR 3:

Metodyka zajęć wyrównawczych
Praca terapeutyczna z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
Metoda Dobrego Startu
Alternatywne metody pracy terapeutycznej (muzykoterapia, artreterapia, teatroterapia, bajkoterapia)
Programy pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce
Kostruowanie programów terapii dzieci niedostosowanych społecznie
Praktyka dydaktyczna: 120 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki, diagnozy i terapii.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

SEMESTR I:

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Psychologia rozwojowa i kliniczna

Pedagogika specjalna

Podstawy terapii pedagogicznej i organizacja pracy diagnostycznej

Elementy logopedii

Komunikacja w relacjach z dzieckiem i rodziną

Diagnoza warunków rozwoju dziecka w rodzinie

Diagnoza rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej

Diagnoza rozwoju i sytuacji szkolnej ucznia

SEMESTR II:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim

Terapia ruchowa

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, niedowidzących i niedosłyszących

Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży

Praca z dzieckiem z zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi

SEMESTR III:

Metodyka zajęć wyrównawczych

Praca terapeutyczna z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

Metoda Dobrego Startu

Alternatywne metody pracy terapeutycznej (muzykoterapia, arteterapia, teatroterapia, bajkoterapia)

Programy pracy z ucz. ze specyficznymi trudnościami w nauce

Konstruowanie programów terapii dzieci niedostosowanych społecznie

Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 600 zł
 • Promocja do 07 09 18 2800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18
  Zapisując się na Studia Podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Diagnoza i Terapia Pedagogiczna/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK