Studia Podyplomowe Ochrona Środowiska o specjalizacji

BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY
Studia polecane przez specjalistów

Rozpocznij Studia Podyplomowe BHP już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 2 400 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 1900 zł do 21 05 2019
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 04 06 2019 
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 26.05.2019 r. godz. 11:00
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 21 05 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Pozaszkolne Formy Oświatowe za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z BHP:
Termin: 16.06.2019
Czesne: 3 200 
Koniec rekrutacji: 16.06.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku BHP,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku BHP,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Adresaci:

 • osoby pracujące lub zamierzających podjąć pracę w służbie BHP,
 • oraz dla wykładowców tej problematyki, przygotowują słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • i inni…

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu BHP.

Przedmioty:

- Prawo bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników
- Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
- Bezpieczeństwo w pracy, a ryzyko zawodowe (ocena r.z.)
- Środki ochrony indywidualnej
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
- Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
- Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i      indywidualnej pracowników z wymaganiami BHP
- Ergonomia
- Energia elektryczna i elektryczność statyczna
- Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
- Czynniki mechaniczne w środowisku pracy
- Drgania mechniczne i hałas
- Czynniki chemiczne w środowisku pracy
- Aerozole występujące w środowisku pracy
- Zagrożenia elektromagnetyczne w BHP
- Zagrożenia stwarzane przez maszyny i urządzenia
- Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy 
- Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
- Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy
- Praktyka - 30 h


Wymagane dokumenty:
 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

BANK ZACHODNI WBK  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/BHP/Łódź)

Copyright © 2018 Designed By SKK