Studia podyplomowe
BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY
Rozpocznij Studia Podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 200 zł
Promocja czesnego 2 500zł i rezerwacja miejsc do 20 11 18

Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji
04 12 2018

Pierwszy zjazd 01.12.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY drugi kierunek z naszej oferty 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych.)

a także:

Kurs Kadry i Prawo Pracy: 300 zł

Kurs Księgowość Podstawowa: 550 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 3 100 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Adresaci:

 • osoby pracujące lub zamierzających podjąć pracę w służbie BHP,
 • oraz dla wykładowców tej problematyki, przygotowują słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • i inni…

 

SEMESTR 1:

Prawo bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników
Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
Bezpieczeństwo w pracy, a ryzyko zawodowe (ocena r.z.)
Środki ochrony indywidualnej
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami BHP

 

SEMESTR 2:

Ergonomia
Energia elektryczna i elektryczność statyczna
Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
Czynniki mechaniczne w środowisku pracy
Drgania mechniczne i hałas
Czynniki chemiczne w środowisku pracy
Aerozole występujące w środowisku pracy
Zagrożenia elektromagnetyczne w BHP
Zagrożenia stwarzane przez maszyny i urządzenia
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy 
Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy
Praktyka - 30 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Uprawnienia: Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznym.
Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004r. zmieniającym rozporządzenie "w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

SEMESTR I:

 • Prawo bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
 • Bezpieczeństwo w pracy a ryzyko zawodowe (ocena r.z.)
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
 • Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
 • Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków  ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników – z wymaganiami BHP
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR II:

 • Ergonomia
 • Energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • Czynniki mechaniczne w środowisku pracy
 • Drgania mechaniczne i hałas
 • Czynniki chemiczne w środowisku pracy
 • Aerozole występujące w środowisku pracy
 • Zagrożenie elektromagnetyczne w BHP
 • Zagrożenia stwarzane przez maszyny i urządzenia
 • Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka – ćwiczenia terenowe
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 200 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/BHP/Łódź)

Cel Studiów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Adresaci:

 • osoby pracujące lub zamierzających podjąć pracę w służbie BHP,
 • oraz dla wykładowców tej problematyki, przygotowują słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • i inni…

 

SEMESTR 1:

Prawo bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników
Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
Bezpieczeństwo w pracy, a ryzyko zawodowe (ocena r.z.)
Środki ochrony indywidualnej
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami BHP

 

SEMESTR 2:

Ergonomia
Energia elektryczna i elektryczność statyczna
Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
Czynniki mechaniczne w środowisku pracy
Drgania mechniczne i hałas
Czynniki chemiczne w środowisku pracy
Aerozole występujące w środowisku pracy
Zagrożenia elektromagnetyczne w BHP
Zagrożenia stwarzane przez maszyny i urządzenia
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy 
Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy
Praktyka - 30 h

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Uprawnienia: Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznym.
Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004r. zmieniającym rozporządzenie "w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

SEMESTR I:

 • Prawo bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
 • Bezpieczeństwo w pracy a ryzyko zawodowe (ocena r.z.)
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
 • Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
 • Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków  ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników – z wymaganiami BHP
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR II:

 • Ergonomia
 • Energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • Czynniki mechaniczne w środowisku pracy
 • Drgania mechaniczne i hałas
 • Czynniki chemiczne w środowisku pracy
 • Aerozole występujące w środowisku pracy
 • Zagrożenie elektromagnetyczne w BHP
 • Zagrożenia stwarzane przez maszyny i urządzenia
 • Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka – ćwiczenia terenowe
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • dowód osobisty - do wglądu
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3 200 zł
 • Promocja do 20 11 18 2 500 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/BHP/Łódź)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn. - pt. 10:00 - 18:00

sobota 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK