#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Toruń

Dyżury Dyrektora:

Wtorki ul. Szosa Chełmińska 17

9:00-17:00

 

Soboty ul. Młodzieżowa 29

12:00-14:00

16:00-18:00

 

 

BIURO SKK ZAPRASZA

poniedziałek - piątek 9:00-19:00 ul. Szosa Chełmińska 17

sobota      9:00-18:00     ul. Młodzieżowa 29,  ul. Szosa Chełmińska 17 

niedziela  11:00 - 13:00  ul. Młodzieżowa 29

                16:00-18:00    ul. Młodzieżowa 29

Zapraszamy do zapoznania się z doskonałym wynikiem ewaluacji przeprowadzonej w naszym liceum:

raport z ewaluacji.pdf

Wyniki ewaluacji w innych szkołach:

http://www.npseo.pl/action/raports

Każdy słuchacz ma prawo do powtarzania semestru!

Wszystkie dodatkowe terminy egzaminów semestralnych podlegają opłacie w kwocie 30 zł

Obowiązkowe bezpłatne badania dla wszystkich słuchaczy Szkół Policealnych przeprowadzane są w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 W Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 46 tel. 56 654 25 39

NR KONTA SKK

SKK Sp. z o.o.
BANK ZACHODNI WBK  45 1090 1072 0000 0001 2280 8197
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Kurs komputerowy/Toruń)

 

Terminy ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych czerwiec/lipiec 2018

Terminy ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych

Harmonogram egzaminów maturalnych poprawkowych

Harmonogram egzaminów maturalnych poprawkowych

 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres torun@skk.pl 

 
Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty dostarczenia zamówienia. 

 

Odbiór legitymacji i zaświadczeń:

Poniedziałek-czwartek  

9:00-19:00 (Szosa Chełmińska 17)

Piątek  

9:00-14:00 (Szosa Chełmińska 17)

Sobota    

9:00-18:00 (Młodzieżowa 29)

Niedziela 

11:00 - 13:00 (Młodzieżowa 29)

16:00-18:00  (Młodzieżowa 29)

 

Odbiór innych dokumentów tj. świadectwa, dyplomy:

Poniedziałek-piątek

9:00-19:00 (Szosa Chełmińska 17)

Sobota –niedziela

12:00-14:00 (Szosa Chełmińska 17)

Copyright © 2018 Designed By SKK