#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Bydgoszcz


Dyżury Dyrekcji w styczniu 2020

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoły Policealne

 

4.01. sobota

11:00-13:00 ul. Fordońska 120

         

8.01. środa

15:00-18:00 ul. Jagiellońska 4

5.01. niedziela

11:00-13:00 ul. Fordońska 120

 

11.01. sobota

11:00-13:00 ul. Fordońska 120

16.01. czwartek

16:00-18:00 ul. Jagiellońska 4

 

12.01. niedziela

10:00-12:00 ul. Jagiellońska 4

18.01. sobota

11:00-13:00 ul. Fordońska 120

 

18.01. sobota

10:00-12:00 ul. Jagiellońska 4

19.01. niedziela

11:00-13:00 ul. Fordońska 120

 

21.01. wtorek

15:00-18:00 ul. Jagiellońska 4

23.01. czwartek

16:00-18:00 ul. Jagiellońska 4

 

25.01. sobota

10:00-12:00 ul. Fordońska 120

     

26.01. niedziela

10:00-12:00 ul. Jagiellońska 4

         

 

kliknij i pobierz harmonogram


Słuchacze Policealnych Szkół w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Sławomirem Strzelcem:

 wicedyrektor.bydgoszcz@skk.pl


Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Jakubem Kwintalem:

 dyrektor.liceum@skk.pl


 

PLIKI DO POBRANIA 

Instrukacja odbywania praktyk zawodowych 

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły BHP

ramowy program praktyk technik BHP.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Ortoptystekramowy program praktyk technik ortoptystka.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Optyków ramowy program praktyk technik optyk.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Elektroradiologów ramowy program praktyk technik elektroradiolog.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Opiekun Medyczny ramowy program praktyk opiekun medyczny.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Opiekunek Dziecięcych ramowy program praktyk opiekunka dziecieca.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Ortopedów plan i ramowy program praktyk technik ortopeda.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Farmaceutycznych  plan i ramowy program praktyk technik farmaceutyczny.pdf 

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Administracji plan i ramowy program praktyk technik administracji.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Masażystów  plan i ramowy program praktyk masaz.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Dentystycznychramowy program praktyk technik dentystyczny.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Asystentek Stomatologicznych ramowy program praktyk asystentek stomatologiczych.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Higienistów Stomatologicznych plan i ramowy program praktyk higienistka stomatologiczna.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Usług Kosmetycznych ramowy program praktyk technik usug kosmetycznych.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Sterylizacji Medycznych  ramowy program praktyk technik sterylizacji medycznej.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Weterynarii ramowy program praktyk technik weterynarii.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Terapeutów Zajęciowych ramowy program praktyk terapeuta zajciowy.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu 

ramowy program praktyk protetyki słuchu.pdf  

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu

 ramowy program praktyk rachunkowosci.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Technika Elektryka

ramowy program praktyk elektryk.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Technika Pojazdów Samochodowych

ramowy program praktyk pojazdy samochodowe.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Technika Rolnika

ramowy program praktyk rolnik.pdf

 

 

 

 


Deklaracje na egzaminy zawodowe czerwiec 2020 składamy w terminach od 19.01 do 07.02.2020.

Dyrekcja w weekendy 18-19.01 oraz 25.26.01 będzie wchodziła do Państwa na zajęcia z drukami . Gotowa na wszelkie Państwa pytania.

Deklaracje mogą wypleniać osoby, które podchodzą do egzaminu 1 raz lub zdaja egzamin poprawkowy z poprzednich lat.

Osoby, które nie podeszły do egzaminu w styczniu lub obawiają się, że nie zdadzą egzaminu  będą mogły wypełnić deklaracje dopiero w marcu 2020 po oficjalnych wynikach.


Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń 2020

plik do pobrania


Kliknij i pobierz terminarz zjazdów.


 Komunikat o przyborach na egzaminy państwowe.


Szanowni Słuchacze,

na czas egzaminów będzie Państwu udostępniona sala, gdzie będzie można pozostawi swoje rzeczy. Prosimy o nie zabieranie ze sobą cennych przedmiotów. Za ich zagnięcie szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Przypominamy, że na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

___________________________________________________________________________________

Wpłaty za naukę na kierunkach płatnych prosimy kierować na konto:

BZ WBK: 85 1090 1072 0000 0001 0168 0198

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / kierunek kształcenia / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: info@skk.pl


Badania lekarskie dla nowych słuchaczy:

Badania lekarskie wykonywane są w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26.

Po odbiorze skierowania należy zarejestrować się telefonicznie pod nr tel. (52) 341 94 66.

Rejestracja czynna w godz. od 7:00-15:00

Skierowanie na badania wydawane są w sekretariacie Szkół SKK przy zapisie na wybrany kierunek.


Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Jakubem Kwintalem:

dyrektor.liceum@skk.pl


Słuchacze Policealnych Szkół w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panią Wicedyrektor Sławomirem Strzelcem:

 wicedyrektor.bydgoszcz@skk.pl


Godziny Pracy Sekretariatu Szkół SKK

poniedziałek - czwartek godz. 08:00 – 19:00, piątek 08:00 - 14:00 oraz soboty godz. 9:00 - 17:00.

adres: ul. Jagiellońska 4, 85-067 Bydgoszcz

tel. 695 390 190
e-mail:  info@skk.pl

 


Legitymacje oraz zaświadczenia mogą Państwo odbierać w sekretariacie SKK przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz podczas weekendowych zjazdów w soboty w godz. 9-17 w sekretariacie przy ul. Fordońskiej 120.


 Dyżury Dyrekcji na miesiąc styczeń 2020

kliknij i pobierz harmonogram


PLAN ZAJĘĆ (Grudzień-Styczeń):

kliknij i pobierz

PEŁNY PLAN ZAJĘĆ (Jesień 2019):

kliknij i pobierz


Terminarz zjazdów:

1)Terminarz do pobrania


Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Jakubem Kwintalem:

dyrektor.liceum@skk.pl


Wpłaty za naukę na kierunkach płatnych prosimy kierować na konto:

Santander: 85 1090 1072 0000 0001 0168 0198

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / kierunek kształcenia / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: info@skk.pl

 


Deklaracje na egzaminy zawodowe czerwiec 2020 składamy w terminach od 19.01 do 07.02.2020.

Dyrekcja w weekendy 18-19.01 oraz 25.26.01 będzie wchodziła do Państwa na zajęcia z drukami . Gotowa na wszelkie Państwa pytania.

Deklaracje mogą wypleniać osoby, które podchodzą do egzaminu 1 raz lub zdaja egzamin poprawkowy z poprzednich lat.

Osoby, które nie podeszły do egzaminu w styczniu lub obawiają się, że nie zdadzą egzaminu  będą mogły wypełnić deklaracje dopiero w marcu 2020 po oficjalnych wynikach.


Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń 2020

plik do pobrania


Terminarz zjazdów 2020

Kliknij i pobierz terminarz zjazdów.


ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU PO ODBIÓR INDYWIDUALNYCH HARMONOGRAMÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH.


KOMUNIKAT O OPŁATACH

https://serwis.oke.gda.pl/pliki_info/kwalifikacje/2019_12_15_Oplata.pdf


 Dyżury Dyrekcji na miesiąc styczeń 2020

kliknij i pobierz harmonogram


Od 30.08 można odbierać wyniki egzaminów zawodowych. Przypominamy, że nie możemy udzielać informacji o wyniakch przez telefon ze względu na RODO. Zapraszamy do sekretariatu osobiście lub za pośrednictwem osoby 3 z pisemnym upoważnieniem.


W załączniku harmonogram egzaminów zawodowych na rok 2020

1) Załącznik

Szanowni Słuchacze, również informujemy, że 07-08.09.2019 będziemy wchodzić z deklaracjami egzaminacyjnymi do Państwa na zajęcia. Prosmy o 100% frekwencje ponieważ będzięmy przekazywać istotne informcje dotyczące egzaminów zawodowych

UWAGA !!!
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020: do 9 września 2019 r.


Terminarz zjazdów jesień 2019/2020:

1) Terminarz


Szanowni Słuchacze! 
Poniżej do pobrania informacja CKE dotycząca materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy zawodowe:

Przybory na egzamin pisemny

Przybory na egzamin praktyczny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram Egzminów Zawodowych Czerwiec 2019


 Szanowni Państwo,

informujemy, że pod koniec sierpnia, a początek września  będziemy przyjmować  deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji: styczeń 2020.

Deklaracja na egzamin (do pobrania)


Absolwent, który 3. raz przystępuje do egzaminu musi wnieść opłatę do OKE. Poniżej komunikat OKE z kwotami.

https://serwis.oke.gda.pl/pliki_info/kwalifikacje/2019_03_29_Oplata.pdf


Szanowni Słuchacze,

na czas egzaminów będzie Państwu udtostępniona sala, gdzie będzie można pozostawi swoje rzeczy. Prosimy o nie zabieranie ze sobą cennych przedmiotów. Za ich zagnięcie szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Przypominamy, że na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.


Słuchacze Policealnych Szkół w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Sławomirem Strzelcem:

 wicedyrektor.bydgoszcz@skk.pl


Spotkania indywidualne z Panią Dyrektor Szkół Policealnych - Magdaleną Kucińską Głogowską
po wcześniejszym ustaleniu terminu - 695 390 190.


 Wpłaty za naukę na kierunkach płatnych prosimy kierować na konto:

Santander: 85 1090 1072 0000 0001 0168 0198

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / kierunek kształcenia / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: info@skk.pl

 

 

 

Podanie do szkoły
Formularz Podania do szkoły 

Prośba o powtarzanie semestru
Formularz prośby o powtarzanie semestru

Prośba o rozłożenie płatności na raty
Formularz prośby o rozłożenie płatności na raty  

Prośba o przepisanie oceny
Formularz prośby o przepisanie oceny

Prośba o zwolnienie z praktyki zawodowej 
Formularz prośby o zwolnienie z praktyki zawodowej 

Wniosek o wydanie zaświadczenia/ legitymacji 
Formularz wniosku o wydanie żaświadczenia/ legitymacji

 

 Odbiór zaświadczenia oraz legitymacji możliwy 

PO upływie 3 dni roboczych od daty wypełnienia wniosku.

 Słuchacze, którzy rozpoczną naukę od września 2019 otrzymają legitymacje szkolne w dniu inauguracji. 

Wnioski dotyczące wydania zaświadczenia bądź legitymacji szkolnej można również przesyłać mailowo na adres:info@skk.pl

Copyright © 2018 Designed By SKK