#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Bydgoszcz


 

Słuchacze Policealnych Szkół w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Sławomirem Strzelec:

 wicedyrektor.bydgoszcz@skk.pl


Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panią Wicedyrektor Magdaleną Tomczak:

 dyrektor.liceum@skk.pl

PLIKI DO POBRANIA 

Instrukacja odbywania praktyk zawodowych 

MATERIAŁ NAUCZANIA: PRAKTYKA ZAWODOWA OBOWIĄZUJĄCA SŁUCHACZY ZAPISANYCH OD JESIENI 2019

 1. Asystent Stomatologiczny
 2. Higienista Stomatologiczny
 3. Opiekun Medyczny
 4. Sterylizacja Medyczna
 5. Opiekunka Dziecięca
 6. Technik Dentystyczny
 7. Technik Farmaceutyczny
 8. Technik Administracji
 9. Technik BHP
 10. Technik Masażysta
 11. Technik Elektroradiolog
 12. Technik Optyk
 13. Technik Usług Kosmetycznych
 14. Terapeuta Zajęciowa

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły BHP

ramowy program praktyk technik BHP.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Ortoptystekramowy program praktyk technik ortoptystka.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Optyków ramowy program praktyk technik optyk.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Elektroradiologów ramowy program praktyk technik elektroradiolog.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Opiekun Medyczny ramowy program praktyk opiekun medyczny.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Opiekunek Dziecięcych ramowy program praktyk opiekunka dziecieca.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Ortopedów plan i ramowy program praktyk technik ortopeda.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Farmaceutycznych  plan i ramowy program praktyk technik farmaceutyczny.pdf 

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Administracji plan i ramowy program praktyk technik administracji.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Masażystów  plan i ramowy program praktyk masaz.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Dentystycznychramowy program praktyk technik dentystyczny.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Asystentek Stomatologicznych ramowy program praktyk asystentek stomatologiczych.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Higienistów Stomatologicznych plan i ramowy program praktyk higienistka stomatologiczna.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Usług Kosmetycznych ramowy program praktyk technik usug kosmetycznych.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Sterylizacji Medycznych  ramowy program praktyk technik sterylizacji medycznej.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Techników Weterynarii ramowy program praktyk technik weterynarii.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Terapeutów Zajęciowych ramowy program praktyk terapeuta zajciowy.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu 

ramowy program praktyk protetyki słuchu.pdf  

Plan i ramowy program praktyk dla Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu

 ramowy program praktyk rachunkowosci.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Technika Elektryka

ramowy program praktyk elektryk.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Technika Pojazdów Samochodowych

ramowy program praktyk pojazdy samochodowe.pdf

Plan i ramowy program praktyk dla Technika Rolnika

ramowy program praktyk rolnik.pdf

 

 

 

 

 

TERMINARZ ZJAZDÓW JESIEŃ 2020 (do pobrania).

 


 

Poniżej informacje dotyczące egzaminów państwowych:

MATURA

Wyniki egzaminu maturealnego wydajemy tylko w sekretariacie, nie przekazujemy danych telefonicznie. Zdający mogą sprawdzić swój wynik na stronie OKE Gdańsk: https://wyniki.oke.gda.pl/.

Do 14.08.2020 zdający ma czas na złożenie wniosku o egzamin poprawkowy (załącznik 7). Warunkiem przystąpienia do poprawki jest niezdanie tylko 1 egzaminu.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.


EGZAMIN ZAWODOWY styczeń 2021

Do 06.09.2020 nazleży złożyć deklaracje przystąpienia do Egzaminu Zawodowego który odbędzie się w styczniu 2021.


Drodzy Słuchacze Aktualnie pracujemy nad usprawnieniem platformy edukacyjnej w celu zwiększenia jakości i komfortu nauczania zdalnego. W przypadku przedłużenia się wykonywanych czynności termin rozliczenia p 1

 ___________________________________________________________________________________

Wpłaty za naukę na kierunkach płatnych prosimy kierować na konto:

Uwaga zmiana konta!

Santander: 31 1090 1072 0000 0001 4457 6219

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / kierunek kształcenia / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: info@skk.pl


Badania lekarskie dla nowych słuchaczy:

Badania lekarskie wykonywane są w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26.

Po odbiorze skierowania należy zarejestrować się telefonicznie pod nr tel. (52) 341 94 66.

Rejestracja czynna w godz. od 7:00-15:00

Skierowanie na badania wydawane są w sekretariacie Szkół SKK przy zapisie na wybrany kierunek.


Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panią Wicedyrektor Magdaleną Tomczak:

dyrektor.liceum@skk.pl


Słuchacze Policealnych Szkół w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Sławomirem Strzelec:

 wicedyrektor.bydgoszcz@skk.pl


Godziny Pracy Sekretariatu Szkół SKK

poniedziałek - czwartek godz. 08:00 – 19:00, piątek 08:00 - 14:00 oraz soboty godz. 9:00 - 17:00.

adres: ul. Jagiellońska 4, 85-067 Bydgoszcz

tel. 695 390 190
e-mail:  info@skk.pl

 

AKTUALIZACJA PLANU LO 19-20.09.2020 PRZYDZIAŁ SAL

 

PLAN ZAJĘĆ jesień 2020 (KLIK).

Informujemy, że wszystkie zajęcia prowadzimy stacjonarnie (w szkole). 

 

TERMINARZ ZJAZDÓW JESIEŃ 2020 (do pobrania). 

 


 

MATURA

Wyniki egzaminu maturealnego wydajemy tylko w sekretariacie, nie przekazujemy danych telefonicznie. Zdający mogą sprawdzić swój wynik na stronie OKE Gdańsk: https://wyniki.oke.gda.pl/.

Do 14.08.2020 zdający ma czas na złożenie wniosku o egzamin poprawkowy (załącznik 7). Warunkiem przystąpienia do poprawki jest niezdanie tylko 1 egzaminu.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.

 


UWAGA MATURZYŚCI!

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu egzaminów maturalnych znajdują się pod tym adresem: kliknij tutaj.

Hasło dostępu do materiałów otrzymają Państwo jednym z kanałów komunikacji.

Prosimy o regularne odwiedzanie powyższej strony jak i Strefy Słuchacza.

Do zobaczenia i powodzenia na egzaminach!


Czesne za naukę w Liceum prosimy kierować na konto:

Uwaga zmiana konta!

Santander: 31 1090 1072 0000 0001 4457 6219

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / Liceum (semestr) / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: info@skk.pl


 

Legitymacje oraz zaświadczenia mogą Państwo odbierać w sekretariacie SKK przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz podczas weekendowych zjazdów w soboty w godz. 9-17 w sekretariacie przy ul. Fordońskiej 120.


Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panią Wicedyrektor Magdaleną Tomczak:

dyrektor.liceum@skk.pl

 

TERMINARZ ZJAZDÓW JESIEŃ 2020 (do pobrania).

 


 

EGZAMIN ZAWODOWY styczeń 2021

Do 06.09.2020 nazleży złożyć deklaracje przystąpienia do Egzaminu Zawodowego który odbędzie się w styczniu 2021.

Deklaracja na egzamin (do pobrania)


Szanowni Słuchacze,

na czas egzaminów będzie Państwu udtostępniona sala, gdzie będzie można pozostawi swoje rzeczy. Prosimy o nie zabieranie ze sobą cennych przedmiotów. Za ich zagnięcie szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Przypominamy, że na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.


Słuchacze Policealnych Szkół w sprawach frekwencji, opłat, usprawiedliwień oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panem Wicedyrektorem Sławomirem Strzelec:

 wicedyrektor.bydgoszcz@skk.pl


Spotkania indywidualne z Panią Dyrektor Szkół Policealnych - Magdaleną Kucińską Głogowską
po wcześniejszym ustaleniu terminu - 695 390 190.


 Wpłaty za naukę na kierunkach płatnych prosimy kierować na konto:

Uwaga zmiana konta!

Santander: 31 1090 1072 0000 0001 4457 6219

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / kierunek kształcenia / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: info@skk.pl

 

 

 

Podanie do szkoły
Formularz Podania do szkoły 

Prośba o powtarzanie semestru
Formularz prośby o powtarzanie semestru

Prośba o rozłożenie płatności na raty
Formularz prośby o rozłożenie płatności na raty  

Prośba o przepisanie oceny
Formularz prośby o przepisanie oceny

Prośba o zwolnienie z praktyki zawodowej 
Formularz prośby o zwolnienie z praktyki zawodowej 

Wniosek o wydanie zaświadczenia/ legitymacji/arkusz ocen
Formularz wniosku o wydanie żaświadczenia/ legitymacji

 

 Odbiór zaświadczenia oraz legitymacji możliwy 

PO upływie 3 dni roboczych od daty wypełnienia wniosku.

 Słuchacze, którzy rozpoczną naukę od września 2019 otrzymają legitymacje szkolne w dniu inauguracji. 

Wnioski dotyczące wydania zaświadczenia bądź legitymacji szkolnej można również przesyłać mailowo na adres:info@skk.pl

Copyright © 2018 Designed By SKK