KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY OPIEKUN MEDYCZNY W 1 ROK

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY OPIEKUN MEDYCZNY W 1 ROK
Szkoła Państwowa dla młodzieży i dorosłych

Zarezerwuj sobie miejsce 727 640 200 lub online, a dokumenty donieś później

Czas trwania: 2 semestry   

Cena promocyjna: 2000 zł

Czesne miesięczne: 200zł

Rezerwacja miejsc do 28 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 11 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również Słuchaczy z innych Szkół na I i II semestr przez cały rok szkolny

Przyjmujemy od 18  roku życia do... bez ograniczeń wieku 

Wymagane wykształcenie średnie bez matury

Przyjmujemy do szkoły pracowników szpitali i DPS 

Tytuł:

Uprawnienia Opiekuna Medycznego

Czas trwania:

1 rok / 2 semestry

System zajęć:

Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Czesne: 

200 zł*

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przedmioty teoretyczne:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

 Przedmioty praktyczne:

 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • kwalifikacje na poziomie Opiekuna Medycznego (Z.4 - świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online)
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej, lub średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Zaliczenia i egzaminy:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące 
  przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu dwóch semestrów przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)

Opłaty:

Czas trwania: 2 semestry    

Cena promocyjna: 2000 zł za 1 rok nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 28 05 2019:

  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.


Biuro Rekrutacji

SKK Warszawa
ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-czw: 8:00-19:00
piątek: 8:00-14:00
sobota: 10:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 727 640 200 
zapytania można również kierować na:
szkoly.warszawa@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK