Image

Uprawnienia Technika Weterynarii w 2 lata 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Technik Weterynarii

 CZESNE 350 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 8 - 20. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Technik Weterynarii

 

Czesne:  350 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 15 12 2023

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii 
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
Zajęcia odbywają się:  dziennie, wieczorowo, weekendowo

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej pracowni weterynaryjnej i prosektorium (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty weterynaryjne,
 • Ciekawe wyjazdy do hodowli oraz gospodarstw rolnych
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecany Kwalifikacyjny Kurs Weterynarii w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.

Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie weterynarii

SKK Toruń ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń

Dużo zajęć praktycznych w gospodarstwach rolnych

Kwalifikacyjny Kurs Weterynarii

 

Rekrutacja i Zapisy:

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia z pierwszej pomocy

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynryjne 
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna 
 • fermy przemysłowe i zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno - weterynaryjny
 • własna działałnośc gospodarcza 

Przedmioty teoretyczne realizowane na Kursie:

 • bezpieczeństwo i higiena w weterynarii
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • przepisy ruchu drogowego
 • język angioelski w chowie zwierząt
 • diagnostyka weterynaryjna
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • kontrola i nadzór weterynaryjny
 • język angielski w weterynarii

Przedmioty praktyczne realizowane na Kursie:

 • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • chów zwierząt w praktyce
 • rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • zabiegi weterynaryjne
 • kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (ROL.11 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, ROL.12 - wykonywanie czynności pomocniczych). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty

czesne 350 zł

 czesne

 350 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 695 390 490 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia  jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 8 - 20.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK