Kwalifikacyjny
 Kurs Zawodowy
 Uprawnienia Technika Informatyka 

  tytuł technika w 2 lata

Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy na inne kierunki:

Kwalifikacyjny Kurs Technika elektryka

Kwalifikacyjny Kurs Technik weterynarii

Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy na inne kierunki:

Kwalifikacyjny Kurs Technika elektryka

Kwalifikacyjny Kurs Technik weterynarii

Tytuł zawodowy: Technik informatyk
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • firmy świadczące usługi informatyczne 
 • instytucje państwowe
 • dział IT
 • firmy teleinformatyczne i telekomunikacyjne 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk
  (E.12. Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)
  wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucjizaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 03 2024:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu. 

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK