Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

Technik Weterynarii

2 lata nauki 

Nabór na semestr jesień 2019 trwa

Czesne z 280zł na 150 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym

Rezerwacja miejsc do 18 10 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 601 330 155  lub  online 

a dokumenty donieś później

Dołącz do utworzonej grupy

Kolejny zjazd

12-13.10.2019

Rezerwacja miejsc do: 18 10 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 01 11 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia w pracowni weterynaryjnej

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia w pracowni weterynarii

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia w pracowni weterynarii

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia w plenerze

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatna zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek Technik Usług Weterynaryjnych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnym prosektorium i laboratoriach. Ciekawe wyjazdy do hodowli oraz gospodarstw rolnych (58 sal lekcyjnych).

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w łódzkim).

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii  
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna 
 • fermy przemysłowe i zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno - weterynaryjny
 • własna działałnośc gospodarcza 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy przedsiębiorczości 
 • Pojazdy w usługach weterynaryjnych 
 • Marketing usług weterynaryjnych 
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Zoohigiena i hodowla zwierząt
 • Diagnostyka i choroby wewnętrzne 
 • Język obcy zawodowy 
 • Choroby zakaźne i mikrobiologia 
 • Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Rozród zwierząt  

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia anatomiczno - zootechniczna 
 • Pracowani zabiegowa 
 • Pracowania laboratoryjno - diagnostyczna 
 • Pracownia prosektoryjna 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (RL.10 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, RL.11 - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty

czesne 150 zł 

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 11 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r 65
Centrum Łodzi

pn-pt: 9:00-19:00

sobota: 9:00-14:00

Tel.: 601 330 155

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 601 330 155  lub  online 

a dokumenty donieś później

Copyright © 2018 Designed By SKK