Uprawnienia Technika Weterynarii w 2 lata

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii

 

 CZESNE 350 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 887 204 200
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii
 

Czesne: 350 zł

Rezerwacja miejsc do: 03 10 2023
Zakończenie rekrutacji: 17 10 2023

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii  (Kwalifikacje Zawodowe ROL.11.  ROL.12.)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na I II III IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

 
 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej pracowni weterynaryjnej i prosektorium (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty weterynaryjne,
 • Ciekawe wyjazdy do hodowli oraz gospodarstw rolnych
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecany Kwalifikacyjny Kurs Weterynarii w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.

Dużo zajęć praktycznych w gospodarstwach rolnych

Uprawnienia Technika Weterynarii

Rekrutacja i Zapisy:

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii  
Czas trwania kursu: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna 
 • fermy przemysłowe i zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno - weterynaryjny
 • własna działałnośc gospodarcza 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy przedsiębiorczości 
 • Pojazdy w usługach weterynaryjnych 
 • Marketing usług weterynaryjnych 
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Zoohigiena i hodowla zwierząt
 • Diagnostyka i choroby wewnętrzne 
 • Język obcy zawodowy 
 • Choroby zakaźne i mikrobiologia 
 • Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Rozród zwierząt  

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia anatomiczno - zootechniczna 
 • Pracowani zabiegowa 
 • Pracowania laboratoryjno - diagnostyczna 
 • Pracownia prosektoryjna 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (ROL.11 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, ROL.12 - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty

czesne 350 zł 

Zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Weterynarii

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

 czesne

 350 zł 
do 03 10 2023

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
887 204 200

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK