Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Technik Urzadzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

Uprawnienia Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
w 2 lata - 4 semestry

Zarezerwuj sobie miejsce 887 204 200 lub online, a dokumenty donieś później

Czas trwania: 2lata/4 semestry   

Czesne miesięczne: 200zł

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa 

Rezerwacja miejsc do 16 11 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 30 11 2018

Inauguracja roku szkolnego: 29-30.09.2018 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Obejrzyj Pracownie SKK Łódź: http://www.skk.pl/wirtualny-spacer

Odziedziczyłeś gospodarstwo rolne ? Bądź chcesz założyć własne ? Starasz się o dotację z UE ??

Z SKK  zdobędziesz potrzebne uprawnienia. Wystarczy tylko, że zapiszesz się na Kurs Kwalifikacyjny dający uprawnienia Rolnicze.

Uprawnienia Rolnika można również zdobyć po ukończeniu Policealnej Szkoły Weterynarii w SKK

W SKK uczą się całe rodziny.

Tytuł:

Uprawnienia Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Czas trwania:

2 lata / 4 semestry

System zajęć:

Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Czesne: 

200 zł*

Przedmioty teoretyczne:

 • rysunek techniczny
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • systemy energetyki odnawialnej
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • język obcy zawodowy w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie

 Przedmioty praktyczne:

 • dokumentacja techniczna w budownictwie
 • montaż systemów energetyki odnawialnej
 • obsługa systemów energetyki odnawialnej
 • kosztorysowanie w budownictwie

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (B.21 – Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej;  B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online)
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej, lub średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Zaliczenia i egzaminy:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące 
  przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu dwóch semestrów przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)

Opłaty:

Czas trwania: 3 semestry    

Czesne miesięczne: 200zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.


Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905r. 65
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 10:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 887 204 200 
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK