Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Rachunkowości - 2 LATA!

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK RACHUNKOWOŚCI W 2 LATA
 dla młodzieży i dorosłych
Zajęcia w trybie weekendowym

Zarezerwuj sobie miejsce 601 330 155 lub online, a dokumenty donieś później

Czas trwania: 4 semestry   

Cena promocyjna: 4000 zł za 2 lata nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa 

Rezerwacja miejsc do 26 03 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 09 04 2019

Inauguracja roku szkolnego: 29-30.09.2018 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy od 18  roku życia do... bez ograniczeń wieku  

Wymagane wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne

Własne, nowo wyposażone pracownie dydaktyczne

Uczy wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz trenerzy praktycy

Częste zajęcia praktyczne.

Tytuł:

Uprawnienia Technika Rachunkowości

Czas trwania:

2 lata / 4 semestry

System zajęć:

weekendowy zajęcia w sobotę i niedziele

Czesne: 

200 zł*

Praca dla Ciebie po tej Szkole:

 • biura rachunkowe przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • banki, przedsiębiorstwa i towarzystwa ubezpieczeniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • i inne... 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy
 • rachunkowość
 • wynagrodzenie i podatki

 Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia pracy biurowej
 • pracownia rachunkowości
 • pracownia wynagrodzeń i danin publicznych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości (A.36 – prowadzenie rachunkowości; 
  A.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE (100 % zdawalności egzaminów) 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online)
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej, lub średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Zaliczenia i egzaminy:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące 
  przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu dwóch semestrów przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)

Opłaty:

Czas trwania: 4 semestry    

Cena promocyjna: 4000 zł za 2 lata nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 26 03 2019:

  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.


Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905r. 65
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 09:30-18:00
Rezerwacja miejsc: 601 330 155 
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK