KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK BUDOWNICTWA W 2 LATA

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK BUDOWNICTWA W 2 LATA
Szkoła Państwowa dla młodzieży i dorosłych
Zajęcia w trybie weekendowym

Zarezerwuj sobie miejsce 601 330 155 lub online, a dokumenty donieś później

Czas trwania: 4 semestry   

Cena promocyjna: 4000 zł za 2 lata nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa !

Rezerwacja miejsc do 18 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 01 02 2019

Inauguracja roku szkolnego: 23.02.2019r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy od 18  roku życia do... bez ograniczeń wieku  

Wymagane wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne

Własne, nowo wyposażone pracownie dydaktyczne

Uczy wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz trenerzy praktycy

Częste zajęcia praktyczne.

Tytuł:

Uprawnienia Technika Budownictwa

Czas trwania:

2 lata / 4 semestry

System zajęć:

Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Czesne: 

200 zł*

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • budowy
 • firmy świadczące usługi deweloperskie
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego:

 • język polski
 • język obcy
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • technologia informacyjna
 • podstawy budownictwa
 • technologia budownictwa
 • podstawy projektowania
 • konstrukcje budowlane
 • instalacje budowlane
 • kosztorysowanie
 • organizacja robót budowlanych
 • eksploatacja obiektów budowlanych
 • język obcy zawodowy

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • kwalifikacje na poziomie Technika Budownictwa (B.20 – montaż konstrukcji budowlanych, B.33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, B.30 - sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej) 
  wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online)
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej, lub średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Zaliczenia i egzaminy:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące 
  przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu dwóch semestrów przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)

Opłaty:

Czas trwania: 4 semestry    

Cena promocyjna: 4000 zł za 2 lata nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 01 19:

  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.


Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905r. 65
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 09:30-18:00
Rezerwacja miejsc:601 330 155
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK