TECHNIK AGROBIZNESU
W FORMIE KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

TECHNIK AGROBIZNESU W FORMIE KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej +

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie w 2 lata
Zajęcia w trybie weekendowej

Zarezerwuj sobie miejsce 601 330 155  lub online, a dokumenty donieś później

Czas trwania: 4 semestry   

Cena promocyjna: 4000 zł za 2 lata nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa 

Rezerwacja miejsc do 26 03 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 09 04 2019

Inauguracja roku szkolnego: 29-30.09.2018 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Obejrzyj Pracownie SKK Bydgoszcz: http://www.skk.pl/wirtualny-spacer

Odziedziczyłeś gospodarstwo rolne ? Bądź chcesz założyć własne ? Starasz się o dotację z UE ??

Z SKK  zdobędziesz potrzebne uprawnienia. Wystarczy tylko, że zapiszesz się na Kurs Kwalifikacyjny dający uprawnienia Rolnicze.

Uprawnienia Rolnika można również zdobyć po ukończeniu Policealnej Szkoły Weterynarii w SKK

W SKK uczą się całe rodziny.

Tytuł:

Uprawnienia Technika Agrobiznesu

Czas trwania:

R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej

R.06 -  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 2 lata

System zajęć:

Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Czesne: 

200 zł*

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gmin
 • instytucjach służby rolnej
 • indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • lub rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)

Przedmioty teoretyczne:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • mechanizacja rolnictwa
 • przepisy ruchu drogowego
 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

 Przedmioty praktyczne:

 • zajęcia praktyczne

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • kwalifikacje rolnicze na poziomie Technika Agrobiznesu
  (R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej, Jest również możliwość zapisanie się na kwalifikaje R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim,

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online)
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej, lub średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Zaliczenia i egzaminy:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące 
  przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu dwóch semestrów przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)

Opłaty:

Czas trwania: 4 semestry    

Cena promocyjna: 4000 zł za 2 roku nauki !

Czesne miesięczne: 200zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 26 03 2019:

  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.


Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905r 65
Centrum Łódzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 09:30-18:00
Rezerwacja miejsc: 601 330 155 
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK