Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - tytuł Technika w 1,5 roku
(Kwalifikacje Zawodowe MOT.05 i MOT.06)

Technik Pojazdów Samochodowych

 CZESNE 350 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Technik Pojazdów Samochodowych
 

Czesne: 350 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

Tytuł zawodowy: Technik Pojazdów Samochodowych
Czas trwania szkoły: 1,5 roku/ 3 semestry
Tryb: Zaoczny lub wieczorowy

Rekrutacja i Zapisy:

Image
Image
Image

Świadectwo Państwowe

Tytuł Zawodowy: Technik Pojazdów Samochodowych  

Czas trwania: 1,5 roku/ 3 semestry

System zajęć: Zaoczny lub wieczorowy

Praca dla Ciebie po szkole:

 • warsztaty samochodowe
 • warsztatach i serwisach samochodowych
 • stacjach kontroli pojazdów
 • fabrykach samochodowych
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Przedmioty teoretyczne realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • bezpieczeństwo pracy
 • technologia mechaniczna
 • przepisy ruchu drogowego
 • budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego:

 • pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia obsługi pojazdów samochodowych
 • pracownia samochodowa

Po ukończeniu kursu absolwent jest przygotowany do:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie Technika pojazdów samochodowych
  (MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online).
 • Do wglądu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Osoby z poza UE karta pobytu.
 • O zapisnie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Organ prowadzący:

 • Placówka Kształcenia Ustawicznego

Opłaty:   

 • Czesne miesięczne: 350zł
Promocje:
 • 10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 03 2024
 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą.
 • Nauka odbywa się przy pomocy tablic interaktywnych.
 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.).
 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

 czesne

 350 zł 
i brak wpisowego do 01 03 2024

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 799 351 170

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK