Policealna Szkoła   Elektroradiologów 

 tytuł technika w 2,5 roku 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 07 08 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 07 08 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 21 08 2018
Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 29-30 09 2018 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Tytuł zawodowy: Technik Elektroradiolog
Czas trwania szkoły: 2, 5 roku/ 5 semestrów
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w sobotę i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownie rentgenowskie
 • pracownie tomografii komputerowej
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii
 • pracownie spirometrii
  znajdujące się w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Diagnostyka obrazowa
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia diagnostyki i terapii

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELEKTRORADIOLOG Z.21- Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 07 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu. 

Biuro Rekrutacji

Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 8:00-16:00

Tel.: 799 351 170

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl  
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK