KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

 Rozpocznij Kurs Wychowawca Wypoczynku już dziś

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 420 022 lub online

a dokumenty dostarcz później

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 450 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 390 zł do 19 08 2022
Czas trwania 36 h 
Ilość miejsc: 16 osób Dołącz jeszcze do tej grupy 
Zakończenie rekrutacji 19 08 2022 
                                     
 
Aplikuj teraz
 727 420 022 lub online
a dokumenty dostarcz później
Bonus Specjalny
ważny do 19 08 2022
Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kursie Wychowawca wypoczynku, Poznań ul. 27 grudnia 17
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kursie Wychowawca wypoczynku, Poznań ul. 27 grudnia 17

Cel szkolenia:
Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach). Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu egzaminu wewnętrznego.

Adresaci:

osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej średnie, ich stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi, które posiadają predyspozycje interpersonalne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie RODO
 • potwierdzenie wpłaty na konto SKK w kwocie 100 zł

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zajęcia odbywają się w Poznaniu ul. 27 Grudnia 17 lub w całości On-line

Copyright © 2018 Designed By SKK