Kurs doskonalący

Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - metody i formy pracy z uczniem

 Rozpocznij Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - metody i formy pracy z uczniem już dziś  


Kurs realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się teraz
.

Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 550 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 390 zł do 01 03 2024 
Czas trwania 16 h
Zakończenie rekrutacji 15 03 2024

Harmonogram kursu:
25.06.2022, 26.06.2022
 
Aplikuj teraz
 661 124 500 lub online

a dokumenty dostarcz późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Bonus Specjalny
ważny do 01 03 2024
Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

COM_SPEASYIMAGEGALLERY_NO_IMAGES
Rekrutacja i Zapisy:

Celem kursu jest:

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, możliwości diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz poznanie formy pomocy.
Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego to nieprawidłowe funkcjonowanie zmysłu słuchu na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Dźwięki docierające do ucha są błędnie rozpoznawane i interpretowane przez mózg. Nieprawidłowe przetwarzanie dźwięków stwarza barierę dla rozwoju dziecka, które wykazuje trudności w rozumieniu mowy i poleceń, skupieniem uwagi, a także formułowaniem wypowiedzi, czytaniem i pisaniem. Problemy w rozpoznawaniu dźwięków nasilają się m.in. przy zwiększonej ekspozycji na hałas, w pomieszczeniach z pogłosem oraz podczas rozmowy, w której uczestniczy wiele osób.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego dotykają zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Powodem jest nadmierne bodźcowanie sensoryczne występujące we współczesnej cywilizacji. Emisja dźwięków przekracza normy, dzieci narażone są na oddziaływanie głośnych zabawek, urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, smartfony i tablety.

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnym, rodzice, pracownicy socjalni, pracownicy MOPS, rodzice zastępczy oraz wszyscy zainteresowani.

Zagadnienia programowe:

- budowa narządu słuchu

- przebieg drogi słuchowej

- klasyfikacja uszkodzeń słuchu

- charakteryzacja zaburzeń przetwarzania słuchowego

- wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na życie codzienne

- proces diagnostyczny APD

- konsekwencje APD

- zaburzenie słyszenia na poziomie fonologicznym

- zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie

- zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej

- terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego i jej korzyści

- ćwiczenia i stymulacja funkcji słuchowych

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa – w załączniku
  • oświadczenie RODO
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • potwierdzenie wpłaty za kurs

Dodatkowe informacje:

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jaracza 74, Łódź


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/KURS EMISJI GŁOSU/Łódź)

Copyright © 2018 Designed By SKK