Kurs doskonalący

Rewalidacja indywidualna - kurs online

 Rozpocznij Kurs Rewalidacja indywidualna już dziś

 
Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.

Studia realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 350 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 250 zł do 01 03 2024 
Czas trwania 19 h (dydaktyczne i ćwiczeniowe) - realizowane przez platformę online
 
Harmonogram kursu:

28.05.2022

29.05.2022

 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Bonus Specjalny
ważny do 01 03 2024

 Kurs pedagogiczny TUS-Trening umiejętności społecznych   za 400 zł 

lub Kurs pedagogiczny Integracja sensoryczna za 400 zł 

lub Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli za 2600 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Na kursie pedagogicznym Rewalidacja indywidualna. Bydgoszcz Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kursie pedagogicznym Rewalidacja indywidualna. Bydgoszcz Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz.

#zostanwdomu - zrealizuj kurs online

Kurs realizowany za pośrednictwem platformy online - ukończ kurs bez wychodzenia z domu z  dowolnego miejsca!

Cel szkolenia:

Dobre planowanie to połowa sukcesu. Zadaniem nauczycieli, wychowawców czy pedagogów specjalnych jest planowanie oraz realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością.

Kurs Rewalidacja indywidualna ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym zakresie. Uczestnicy nabędą umiejętność prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii, adekwatnych do potrzeb ucznia, procedur osiągania celów. Kurs realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, studentów ostatnich roczników studiów pedagogicznych, psychologicznych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z Autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
 • Specyfika trudności w uczeniu się
 • Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.
 • Wybrane sposoby usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności
 • Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku
 • Doskonalenie umiejętności właściwego planowania pracy rewalidacyjnej -  dostosowane metod, form pracy i środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Opracowanie programu rewalidacji indywidualnej
 • Zastosowanie w praktyce modelu pracy z uczniem: słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem
 • Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem gier i zabaw na zajęciach rewalidacyjnych

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa 
 • oświadczenie RODO
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej
 • potwierdzenie wpłaty za kurs w kwocie 100 zł w

Absolwent:
Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującym  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE

nr konta bankowego:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 09 1090 1072 0000 0001 4457 6227

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Rewalidacja indywidualna/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  350  

Promocja do 01 03 2024 
 250 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Copyright © 2018 Designed By SKK