Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z Pierwszej Pomocy

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

UWAGA! Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z Pierwszej Pomocy JUŻ DZIŚ 

Cena kursu 700 zł

Rezerwacja miejsc do 20 11 18 550 zł

Zakończenie rekrutacji 04 12 2018

Rozpoczęcie najbliższej edycji Kursu 24 11 2018 dołącz do grupy jeszcze dziś

 

BONUS SPECJALNY DO KURSU ważny do 20 11 18
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 580 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 300 zł
lub Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Autyzmem za 2700 zł

Skorzystaj z okazji

Następne terminy rozpoczęcia Kursu: 

II termin rozpoczęcia  24 01 2019

Promocja i rezerwacja miejsc do 20 01 2019 550 zł

III termin rozpoczęcia 16 03 2018 

Promocja i rezerwacja miejsc do  10 03 2019 650 zł

Zarezerwuj sobie miejsce 691 100 001 lub online, a dokumenty donieś później

Czas trwania  30 godzin

CELEM KURSU JEST
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

ABSOLWENCI:
Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE M.IN. PONIŻSZE ZAGADNIENIA:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Urazy i skutki urazów
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Pierwsza pomoc w wychłodzeniu i przegrzaniu
 • Wstrząsy, zasady wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Nagłe zachorowania i inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

• karta zgłoszeniowa
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
• potwierdzenie wpłaty na konto SKK:

   95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

Dodatkowe informacje:

 • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób Negocjuj ceny
 • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Wpłatę za Kurs można dokonać przelewem:

Bank Zachodni WBKI
95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Kurs pedagogiczny/Warszawa)

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA na studia z Urzędu Pracy lub PFRON

Organizator kształcenia:
VADEMECUM – PUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

*SKK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia zajęć

Opłaty:

 • Cena Kursu 700 zł
 • Promocja do 20 11 18 550 zł

Promocje:

BONUS SPECJALNY ważny do 20 11 18. Zapisując się na Kurs Pedagogiczny "Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli do Prowadzenia Zajęć z Pierwszej Pomocy" drugi Kurs Pedagogiczny 20% taniej!

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

Czas trwania  30 godzin

CELEM KURSU JEST
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

ABSOLWENCI:
Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE M.IN. PONIŻSZE ZAGADNIENIA:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Urazy i skutki urazów
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Pierwsza pomoc w wychłodzeniu i przegrzaniu
 • Wstrząsy, zasady wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Nagłe zachorowania i inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

• karta zgłoszeniowa
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
• potwierdzenie wpłaty na konto SKK:

   95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

Dodatkowe informacje:

 • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób Negocjuj ceny
 • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Wpłatę za Kurs można dokonać przelewem:

Bank Zachodni WBKI
95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Kurs pedagogiczny/Warszawa)

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA na studia z Urzędu Pracy lub PFRON

Organizator kształcenia:
VADEMECUM – PUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

*SKK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia zajęć

Opłaty:

 • Cena Kursu 700 zł
 • Promocja do 20 11 18 550 zł

Promocje:

BONUS SPECJALNY ważny do 20 11 18. Zapisując się na Kurs Pedagogiczny "Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli do Prowadzenia Zajęć z Pierwszej Pomocy" drugi Kurs Pedagogiczny 20% taniej!

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)


Biuro Rekrutacji

SKK Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 4 I piętro
Centrum Bydgoszczy
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 691 100 001
zapytania można również kierować na:
sekretariat@wsnoz.pl (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK