Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych

 Rozpocznij kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 276 001
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów
pozaszkolnych form oświatowych

Cena kursu:   900 zł

Rezerwacja miejsc do: 26 01 2021 - 600 zł
Zakończenie rekrutacji: 26 01 2021
Rozpoczęcie najbliższej edycji Kursu: 26 01 2021
Czas trwania kursu: 80 godzin dydaktycznych

Dołącz do grupy jeszcze dziś

 
Bonus Specjalny do kursu
ważny do 26 01 2021

Przy zapisie Drugi Kurs 10 % taniej
Skorzystaj z okazji

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 276 001
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Następne terminy rozpoczęcia Kursu pedagogiczngo dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych:

I termin rozpoczęcia - 16 02 21
Promocja i rezerwacja miejsc do: 16 02 21  - 600 zł

II termin rozpoczęcia - 31 01 2021  
Promocja i rezerwacja miejsc do: 31 01 2021  - 800 zł

Czas trwania kursu:

80 godzin dydaktycznych

Cel kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych oraz osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy bhp.

Adresaci:

Wykładowcy prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadające formalnego przygotowania pedagogicznego,
Pracodawcy lub osoby wyznaczone przez pracodawcę do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp dla nowozatrudnianych pracowników.
Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego) wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Absolwenci otrzymują Zaświadczenie MEN stanowiące certyfikat dokumentujący zdobycie wiedzy i kwalifikacji w/w tematyce.

Zagadnienia programowe: 

Program zajęć obejmuje m.in. zagadnienia:

Wybrane zagadnienia z pedagogiki
Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
Metodyka, w tym metodyka nauczania
Praktyka metodyczna

Dodatkowe informacje:

W cenę szkolenia wliczony jest skrypt i materiały szkoleniowe. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat w języku polskim i Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenie prowadzone jest w małych grupach.

SKK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • karta zgłoszeniowa (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 
  533 276 001, online lub bezpośrednio w Sekretariacie SKK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie wpłaty na konto SKK:

Dodatkowe informacje:

 • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób Negocjuj ceny
 • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Opłaty:

 • cena Kursu: 900 zł

Promocje:

 • bonus specjalny dla Kandydatów ważny do 26 01 2021 - 600 zł 
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Rekrutacja i Zapisy:

 cena

 600 zł 
promocja do 26 01 2021

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 276 001
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Copyright © 2018 Designed By SKK