Kurs doskonalący

Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - metody i formy pracy z uczniem

 Rozpocznij Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - metody i formy pracy z uczniem już dziś  


Kurs realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się teraz
.

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 274 001 lub online

a dokumenty dostarcz później
Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 550 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 390 zł do 01 03 2024 
Czas trwania 16 h
Zakończenie rekrutacji 15 03 2024

Harmonogram kursu:
25.06.2022
26.06.2022
 
Aplikuj teraz
 533 274 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Bonus Specjalny
ważny do 01 03 2024

 Kurs Pierwszej pomocy dla nauczycieli  za 500 zł 

lub Kurs pedagogiczny Integracja sensoryczna za 400 zł 

Skorzystaj z okazji
Rekrutacja i Zapisy:

Celem kursu jest:

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, możliwości diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz poznanie formy pomocy.
Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego to nieprawidłowe funkcjonowanie zmysłu słuchu na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Dźwięki docierające do ucha są błędnie rozpoznawane i interpretowane przez mózg. Nieprawidłowe przetwarzanie dźwięków stwarza barierę dla rozwoju dziecka, które wykazuje trudności w rozumieniu mowy i poleceń, skupieniem uwagi, a także formułowaniem wypowiedzi, czytaniem i pisaniem. Problemy w rozpoznawaniu dźwięków nasilają się m.in. przy zwiększonej ekspozycji na hałas, w pomieszczeniach z pogłosem oraz podczas rozmowy, w której uczestniczy wiele osób.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego dotykają zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Powodem jest nadmierne bodźcowanie sensoryczne występujące we współczesnej cywilizacji. Emisja dźwięków przekracza normy, dzieci narażone są na oddziaływanie głośnych zabawek, urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, smartfony i tablety.

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnym, rodzice, pracownicy socjalni, pracownicy MOPS, rodzice zastępczy oraz wszyscy zainteresowani.

Zagadnienia programowe:

- budowa narządu słuchu

- przebieg drogi słuchowej

- klasyfikacja uszkodzeń słuchu

- charakteryzacja zaburzeń przetwarzania słuchowego

- wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na życie codzienne

- proces diagnostyczny APD

- konsekwencje APD

- zaburzenie słyszenia na poziomie fonologicznym

- zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie

- zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej

- terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego i jej korzyści

- ćwiczenia i stymulacja funkcji słuchowych

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa – w załączniku
  • oświadczenie RODO
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • potwierdzenie wpłaty za kurs

Dodatkowe informacje:

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 09 1090 1072 0000 0001 4457 6227

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu:
(np. Jan Kowalski/Emisja głosu/online)

Copyright © 2018 Designed By SKK